Nieuwe voorwaarden ANBI's per 1 januari 2014

 

De belastingdienst stelt een aantal heldere voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen via de website. Hoewel de meeste informatie duidelijk te vinden is op onze site, vermelden wij graag de gevraagde gegevens voor u hier op een rijtje:

 

Naam ANBI:                Stichting Sibusiso

 

RSIN nummer:            808778961

 

Contactgegevens:       Oesterputten 2

                                    4532 AK Terneuzen
                                    +31 (0) 115 610355 of +31 (06) 2367 7763

                                    Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                                                      

 

Bestuurssamenstelling: Dhr. AJ Aalbers (voorzitter), Mw. AIM Hammer-Roos (secretaris),

                                       Dhr. LTM Wortel (penningmeester), Mw. AG Kuperus (lid),

                                       Dhr. AJM Selhorst (lid) en Dhr. A van Doornmalen (lid).

 

Het beleidsplan:       Zoals in de statuten is vermeld, heeft de Stichting als doel het

                                  exploiteren van kindertehuizen in Tanzania. Hierbij wordt gestreefd

                                  de kwaliteit van leven voor kinderen met een zeer ernstige

                                  meervoudige handicap, van alle culturele en religieuze

                                  achtergronden, te verbeteren. Dat de waardigheid en acceptatie

                                  van kinderen met een verstandelijk handicap zeker stelt, deze

                                  kinderen de mogelijkheid biedt hun capaciteiten te ontdekken en te

                                  ontwikkelen. En de sociale integratie van kinderen met een

                                  verstandelijk handicap bevordert.

 

Het beloningsbeleid: De bestuurders en de vrijwilligers van de stichting krijgen geen

                                  structurele beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker

                                  geen salaris). Eventueel reëel gemaakte kosten kunnen worden

                                  vergoed.

 

Doelstelling:             De exploitatie van kindertehuizen in het Arusha district in Tanzania.

 

Activiteiten:             In diverse nieuwsbrieven en nieuwsitems op de Sibusiso site staat alle

                                 informatie over onze jaarlijkse activiteiten en samenwerkings-

                                 verbanden. Het betreft PR-activiteiten, fondsenwervende activiteiten

                                 en samenwerking met serviceclubs.

 

Financiele verantwoording: Wij publiceren jaarlijks de jaarrekening van onze stichting op

                                             deze website. De jaarrekening is jaarlijks voorzien van een

                                             goedkeurende verklaring van onze accountant.