Bewustwording

Het Sibusiso programma speelt zich niet alleen achter het hek van het Sibusiso centrum af. Er gebeurt veel meer: Vanuit het centrum wordt voortdurend contact met de buitenwereld onderhouden zodat mensen zich steeds meer bewust zullen zijn van de situatie van mensen met een verstandelijke beperking.
Rome is niet in 1 dag gebouwd. Zo is ook het bewustwording proces een zeer langzaam proces.
 
Er zijn nog steeds mensen, vooral onder de Maasai-gemeenschap, diep in de dorpen, die geloven dat een verstandelijke beperking een vloek is, of hekserij.
Je zult er versteld van staan ​​dat zelfs sommige zeer ontwikkelde mensen, in hoge posities in de samenleving, er nog steeds moeite mee hebben om te accepteren dat een verstandelijke beperking een medische aandoening is. Dit misverstand is niet in een dag of een maand, zelfs niet binnen een jaar uit de wereld geholpen. Het is een zeer geleidelijk proces. Sibusiso besteedt hier, als onderdeel van het programma, al vanaf het begin aandacht aan en zal hiermee niet stoppen voordat mensen met een verstandelijke beperking mee mogen tellen in de samenleving en daar ook deel van uit maken.
 
Op verschillende manieren heeft Sibusiso al duizenden mensen bereikt, dagelijks van huis tot huis, van dorp tot dorp, op scholen en bij diverse evenementen. Hier noemen we enkele hoogtepunten die opvallen.
Eerst en vooral is Sibusiso trots op de jaarlijkse sportdag die veel kinderen en volwassenen aantrekt, zowel gehandicapten als niet-gehandicapten. Het doel is om inclusie te bevorderen. Iedereen met elkaar in competitie vorm activiteiten te ondernemen, van elkaars sterke kanten te leren, en elkaars zwakheden te omarmen. De jaarlijkse sportdag is een groot evenement in het centrum; vorig jaar, 2018, waren er 12 scholen die deelnamen en een aantal mensen uit de naburige gemeenschappen, er waren meer dan 400 mensen! Het is verbazingwekkend en leuk om te zien en te ervaren hoe mensen hun verschillen kunnen vergeten en strijden voor een gemeenschappelijk doel! Inderdaad, een leerervaring voor iedereen. Er zijn verschillende activiteiten; spelletjes, gedichten, liedjes, sport- en atletiekwedstijden. Alles is gericht op het creëren van bewustzijn over handicaps, en krachtige berichten over de noodzaak om personen met een handicap op te nemen in de scholen en in de gemeenschap in het algemeen. Elk jaar streeft Sibusiso ernaar dit evenement uit te breiden zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. We willen graag ook buiten het Sibusiso centrum zo’n dag organiseren, misschien in de stad, Zodat zo’n dag nog meer toegankelijk is voor publiek en er zoveel mogelijk mensen door worden aangetrokken!
 
De betrokkenheid van Sibusiso-personeel bij activiteiten buiten het centrum biedt een ​​uitstekende gelegenheid om de boodschap met betrekking tot verstandelijke beperkingen uit te dragen. Het centrum faciliteert en/of organiseert voor haar medewerkers het bijwonen van seminars en andere evenementen. Op die manier kunnen ze ervaringen en kennis delen over de problemen die zich voor kunnen doen in gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking.
In 2018 organiseerden de medewerkers van Sibusiso, in samenwerking met de ouders, een succesvol evenement op de Internationale dag voor de bewustwording van cerebrale parese waar meer dan 250 mensen aanwezig waren. Sibusiso-leraren, maatschappelijk werkers en assistent-therapeuten waren de gastsprekers, waarbij ze verschillende discussies leiden over problemen met verstandelijke beperkingen. Het was ongelooflijk om de interacties tussen de mensen te zien, de eindeloze vragen te horen en te ervaren hoe de zorgen gedeeld werden.
Ook op de Wereld gehandicapte dag woonden onze maatschappelijk werkers de vieringen bij die georganiseerd werden door de regionale overheid, met duizenden andere aanwezigen. Ze hadden de gelegenheid om veel mensen aan te spreken over handicaps. Dit had de dagen daarop een zeer groter aantal nieuwe registraties in het centrum tot gevolg. Niet elke dag zijn er zulke grote bijeenkomsten. We hopen dat er meer van dergelijke kansen zullen zijn in de toekomst.
 
Onze docenten woonden vorig jaar drie seminars bij die georganiseerd werden door de Internationale scholen in Tanzania. Meer dan 100 leraren van verschillende scholen namen hieraan deel. Onze docenten waren enthousiast over de belangstelling die er was om meer te leren over verstandelijke beperkingen. Sommige schoolhoofden hebben onze leraren gevraagd om hun scholen te bezoeken en met studenten en leraren te praten, zelfs ouders van gehandicapte kinderen zullen hieraan gaan deelnemen; dit zal dit kalenderjaar (2019) worden opgenomen in het programma en hopelijk zal dit er toe bijdragen om het bewustzijn in de gemeenschap te vergroten!
 
Daarnaast is er het team van maatschappelijk werkers dat elke dag een geweldig werk doet om bewustzijn te creëren! Sinds eind vorig jaar hebben ze besloten om een ​​stap verder te gaan in hun normale routine en de weg van de media te zoeken! Vorig jaar bezochten ze vier verschillende radiostations in 8 verschillende sessies, live in de lucht, om problemen met mentale handicaps te bespreken! Sommige sessies duurden twee uur en het publiek kreeg de gelegenheid om in te bellen en vragen te stellen en hun mening te geven over verschillende kwesties. Sommige van de radiostations zijn lokaal, anderen reiken tot verschillende regio's. Het was interessant om te zien hoe veel mensen daarna naar Sibusiso kwamen en zeiden dat ze het op de radio van Sibusiso hadden gehoord.
 
Elke dag werkt het Sibusiso outreach-team onvermoeibaar om zoveel mogelijk mensen te bereiken, tijdens huisbezoeken, bezoeken aan kerken, gemeenschapsbijeenkomsten en zoveel anderen. Door de huisbezoeken kunnen ze praten met de uitgebreide families en niet alleen met de directe gezinnen. Het is verdrietig maar zeer waar, de meeste discriminatie vindt binnen de familie plaats! Dus als de familie in staat is om de beperkingen te accepteren, dan is het veel gemakkelijker voor hen om dit uit te dragen naar de buren en de gemeenschap. Er zijn Sibusiso ambassadeurs in verschillende dorpen of gebieden benoemd. Er wordt samengewerkt met lokale leiders om het woord in hun regio te verspreiden. De samenwerking met lokale leiders is zo belangrijk omdat zij in staat zijn om informatie aan ons door te geven over evenementen en bijeenkomsten die in hun gebieden plaatsvinden. Onze maatschappelijk werkers worden regelmatig gevraagd om dan een korte toespraak te houden over de problemen die zich voor kunnen doen bij verstandelijke beperkingen. Deze evenementen kunnen begrafenissen zijn, of vrouwenbijeenkomsten, of dorpsraadvergaderingen, of bruiloften, en/of andere lokale vieringen. Elke woensdag doen de Sibusiso teams publieke campagnes op lokale marktdagen waar ze flyers uitgeven en één op één interacties met mensen hebben, om hetzelfde te bespreken.
 
 

Het belangrijkste is dat Sibusiso instellingen toelaat voor educatieve bezoeken of het personeel van andere centra in de gelegenheid stelt om ervaring op te doen en hiervan te leren, of gewoon mensen die uit oprechte belangstelling en betrokkenheid komen om het personeel en de kinderen te ontmoeten en er interactie mee te hebben. Dit geeft de mogelijkheid aan mensen met verschillende ideeën om te communiceren, te delen en te leren. Vorig jaar waren er 23 instellingen, zowel uit Tanzania als daarbuiten, die het centrum bezochten om meer te leren over verstandelijke beperkingen. Ook waren er 6 personeelsleden van een centrum in Kenia die het centrum een ​​week bezochten om te ervaren en te leren. Het was een intensieve week van interacties, samenwerking, discussies en natuurlijk leren van elkaar. Soms zijn deze bezoeken eyeopeners. Het is onze hoop dat deze bezoeken hen verrijken en dat steeds meer mensen kunnen profiteren van wat ze zien en leren.

Contact met de media staat hoog op de agenda. In dat verband is het interessant dat Sibusiso-personeel, ouders en kinderen een aantal liederen opgenomen hebben in een studio. Zelfgemaakte 'Sibusiso' liedjes met zeer krachtige, educatieve boodschappen, die mensen aanspoort om personen met een handicap te accepteren, te ondersteunen en op te nemen in de gemeenschap. De liedjes zijn aantrekkelijk, geruststellend en lief om naar te luisteren. Deze nummers worden bij sommige evenementen in de dorpen gespeeld. Het is nu de bedoeling om een ​​aantal lokale radio en tv-zenders deze liedjes te laten horen tussen de programma’s en op die manier het woord te verspreiden.
 
Er gebeurt veel bij Sibusiso op één dag. We doen er alles aan om de samenleving hierbij te betrekken en we hopen dat we ooit zullen leven in een ​​sterke maatschappij, waarbij mensen met een verstandelijke beperking en hun families de medische aandacht, adviezen en zorg krijgen die ze nodig hebben en waar geen plaats meer zal zijn voor vooroordelen, mythes en bijgeloof.