De deskundigenpool

De deskundigenpool is een groep professionals in Nederland, afkomstig uit de zorg en uit het onderwijs, met veel ervaring in het werken met (meervoudig) beperkte kinderen en met een groot hart voor Tanzania.
Het doel van de deskundigenpool is:
 • contact te onderhouden met de staf van Sibusiso om zicht te houden op hun manier van werken en de kwaliteit van werken te waarborgen
 • de deskundigheid van de staf verder te bevorderen d.m.v. “training on the job”
 
De deskundigenpool werkt zowel vraaggericht als vraaggestuurd: dat wil zeggen op basis van vragen vanuit de Tanzaniaanse staf en door eigen inbreng van expertise. Hierbij wordt rekening gehouden met de culturele en religieuze achtergrond van de Tanzaniaanse bevolking. Tevens kan advies worden gegeven aan het management en het bestuur van Sibusiso op het gebied van zorginhoudelijke zaken, onderwijs, beleid en de inhoud van het programma.
 
De deskundigenpool komt regelmatig in Nederland bij elkaar voor overleg. Hierbij is het management van Sibusiso en een afvaardiging van het Sibusiso bestuur aanwezig, zodat direct ingespeeld kan worden op de wensen en behoeften. Jaarlijks gaan minimaal 2 leden van de deskundigenpool naar Tanzania met een gericht doel, zodat de continuïteit in de verschillende projecten zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden.
 
De activiteiten die de deskundigenpool de afgelopen jaren heeft ontplooid worden door de medewerkers van Sibusiso als prettig en zinvol ervaren. Met name het meedenken en regelmatig aanbieden van deskundigheidsactiviteiten in de vorm van workshops en coaching wordt gewaardeerd en verhoogt de kwaliteit.
 
Een paar voorbeelden van de werkzaamheden van de deskundigenpool in Sibusiso zijn
 • Training van de medewerkers in:
  • hoe geef je een kind op een veilige manier eten
  • hoe kan een kind op een veilige manier worden opgetild
  • hoe kun je de grove- en fijne motoriek van een kind stimuleren
  • hoe kan het contact tussen moeder en kind worden gestimuleerd
 • Het opstellen van een leerplan voor de school, meer afgestemd op de niveaus van de       kinderen
 • Het ondersteunen van de medewerkers bij het opzetten van onderzoeken en protocollen voor de behandeling
 • Het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende groepen medewerkers.
 
 
De deskundigenpool bestaat op dit moment uit:
 
Ineke van Mierloo, GZ-psycholoog
Loes Hebing, directeur VSO-school
Pete de Jager, kinderfysiotherapeute
Monique Emondts, logopedist

Adviseur: Mirjam Roemers, GZ psycholoog