nieuwsbrief december 2015 (NL)
Sibusiso

Sibusiso is in 2000 opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos. Henk, een ervaren tropenarts, heeft tot 2001 een huisartsenpraktijk gehad. Atty is verpleegkundige, verloskundige en lerares. Samen werkten ze jarenlang in oorlogsgebieden en vluchtelingen-kampen via Artsen Zonder Grenzen. Na deze ervaringen wilden ze zelf een project opzetten in een ontwikkelingsland voor een kwetsbare groep kinderen.

Na uitgebreid onderzoek zijn Atty en Henk het project gestart voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania: Sibusiso. In de afgelopen jaren heeft Sibusiso aan ruim 2500 kinderen in Tanzania uitzicht op een beter bestaan geboden.
 


 

Open dag

 

Op 11 december werd er tijdens een Open Dag bij Sibusiso afscheid genomen van de kinderen en hun verzorgers die het 3-maanden programma hebben gevolgd, en van de kinderen en verzorgers die het 6-maandenprogramma programma volgden.
42 Kinderen kregen een certificaat waarop staat dat ze een programma  volledig hebben doorlopen, en iedereen kreeg een cadeautje van Serena Lodges.
Ook kregen de kinderen een doos vol verrassingen van de actie Schoenendoos. Voor deze actie vullen kinderen in Europa een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in een ontwikkelingsland. Zo wordt een simpele schoenendoos een onvergetelijk cadeau!
Het was een feestelijke dag. De kinderen en hun moeders hadden zich mooi aangekleed. Er was een moeder die slingers, kaarten en plastic bloemen verkocht, en er werd veel gezongen.

Vooral de kinderen van het praktische vaardigheden programma (zie foto) vinden het jammer dat de 6 maanden voorbij zijn. Op 15 januari is er een terugkomdag.  Dan zien ze de vrienden en vriendinnen weer die ze bij Sibusiso gemaakt hebben.

 


Verzorgers in het Zebrahuis vertellen over hun kinderen

Toen Godlisten 6 jaar werd, ging hij naar een gewone school. Maar hij kon zich verbaal niet goed uiten. Hij sloeg de andere kinderen en was in zichzelf gekeerd. Nu hij 7 jaar is heeft hij 3 maanden bij Sibusiso doorgebracht. In die tijd heeft hij geleerd om met andere kinderen te spelen, hij slaat niet meer en hij kan instructies opvolgen. Ook is hij beter gaan spreken, kan tot 10 tellen en hij herkent kleuren. Vanaf januari, als het nieuwe schooljaar begint in Tanzania, gaat hij weer naar een gewone school. Het team van Sibusiso zal hem blijven begeleiden.

Nicky van 5 is halfzijdig verlamd. Tijdens zijn verblijf bij Sibusiso is hij begonnen met praten en spelen met andere kinderen. Hij lijkt gelukkiger, is gestopt met veelvuldig huilen en is beter gaan lopen. Zijn zus Hadija heeft geleerd dat ze niet te veel ineens van hem moet verwachten, maar stapje voor stapje nieuwe dingen moet aanbieden.

Hij zal na zijn vertrek nog 1 keer per maand naar Sibusiso komen voor therapie en een gesprek met de onderwijzers. De familie zoekt een school voor speciaal onderwijs voor hem.


Meshack is een jongetje van 4 jaar met het syndroom van Down. Hij is al sinds 2012 bekend bij Sibusiso waar hij al regelmatig voor therapie kwam. Inmiddels heeft hij leren lopen. Zijn zus Judith is als begeleidster meegekomen naar Sibusiso.

Meshack  was passief, en zat altijd in een hoekje. Nu is hij erg actief geworden en lijkt veel gelukkiger. Hij begrijpt meer en reageert op anderen. Hij praat een beetje, doet mee en wijst dingen aan die hij nog niet kan benoemen. Hij kan zijn oren, neus, mond etc. aanwijzen en kan nu zelfstandig eten. Hij zal nog 1 keer per maand naar Sibusiso komen. De familie zoekt een school voor speciaal onderwijs voor hem waar hij halve dagen heen kan.
 

 

Atty en Henk mee op Sibusiso huisbezoek Atty's verslag)

 

'Een van de kinderen die we bezochten, is Margreth. Zij is al sinds 2003 bekend bij Sibusiso. Ze was toen 6 jaar. Op school ging het niet goed. Ze bleef erg achter in haar ontwikkeling. Ze kon niet voor zichzelf zorgen en had overal hulp bij nodig. Nadat ze samen met haar moeder had deelgenomen aan het 3- maanden programma kon ze zelfstandig eten, zich baden en aan- en uitkleden. Daarna is ze weer naar school gegaan en ging het beter. Ze heeft een beetje leren schrijven en ze spreekt zelfs een paar woorden Engels.
In 2012 werd ze zwanger na een verkrachting door iemand uit haar dorp. Haar familie zorgt voor haar kindje.
Ze is in juli in het 6 maanden programma van Sibusiso gekomen om meer praktische vaardigheden te leren. Ze heeft leren schoonmaken, kleren wassen, de groentetuin verzorgen, de kippen en de geiten verzorgen en de koe melken. Ook heeft ze leren koken. Ze wil nog wel graag chapatti’s (een soort pannenkoekjes) leren maken. Thuis heeft de familie een stuk land waar mais en bonen verbouwd worden en ook zijn er kippen, geiten en een koe. Ze wil graag de familie helpen bij alle werkzaamheden in en om het huis.

We bezochten ook Irene. Irene is een ernstig gehandicapt en ondervoed meisje, dat ook al langer bij SIbusiso bekend is. Ze woont in een stenen huis, waar twee norse dames ons begroetten. De maatschappelijke werkster van Sibusiso vroeg of de moeder van Irene thuis was. Ze zat met haar 2 jaar oude dochtertje  in haar ‘huisje’ op het terrein van de schoonfamilie. De woonruimte was niet meer dan een houten krotje van ongeveer 4 vierkante meter tussen de geitenhokken. De kieren waren met oude kranten dichtgemaakt.
Begin 2015 zou haar moeder met haar deelnemen aan het 3-maanden programma van Sibusiso, maar ze is niet op komen dagen. Ze mocht van haar schoonfamilie niet naar Sibusiso. Ze kan niet gemist worden omdat ze op het land moet werken en voor de beesten moet zorgen. De 2 norse dames bleken haar schoonzussen te zijn. De vader van Irene is niet vaak thuis. Hij werkt als drager voor toeristen die de Kilimanjaro beklimmen. We kunnen niet meer voor Irene en haar moeder doen dan hun regelmatig met de therapeut en maatschappelijk werkster een bezoek brengen. Er wordt dan speciale voeding voor Irene meegebracht. Het Sibusiso team moet zich terughoudend opstellen om de positie van de moeder niet nog verder te verzwakken. De moeder krijgt de schuld dat Irene gehandicapt is en ze is daarom niets waard in de ogen van haar schoonfamilie. Het is een uitzichtloze situatie.
Gelukkig komen zulke situaties minder voor dan in 2002 toen we Sibusiso begonnen. Er zijn nu meer vaders die helpen bij de zorg voor hun gehandicapte kind. Familie en buren zijn ook behulpzamer dan voorheen.'

 


Sport en spel dag groot succes!
 

Vrijdag 20 november was het een drukte van belang op het Sibusiso terrein. Kinderen van 14 scholen voor speciaal onderwijs kwamen met hun onderwijzers naar Sibusiso om mee te doen met de door Sibusiso georganiseerde sport- en speldag.
Sport en spel is vanaf het begin een belangrijk onderdeel van het programma geweest. De motorische ontwikkeling wordt hierdoor bevorderd en de sociale vaardigheden worden erdoor gestimuleerd. Bovenal hebben de kinderen er veel plezier in en ze krijgen er meer zelfvertrouwen door.
De eerste sportdag, waarbij kinderen van scholen voor speciaal onderwijs waren uitgenodigd, werd in 2006 door Sibusiso georganiseerd. Er deden toen 4 scholen mee.
In totaal waren er 475 deelnemers waarvan 60 leerkrachten van buiten en 50 Sibusiso werknemers. 250 Kinderen kwamen van de 14 deelnemende scholen en 125 kinderen kwamen van Sibusiso.
Er werden diverse spelletjes gedaan zoals: rennen, aardappels rapen, een nummerspel, water dragen, netbal, voetbal, de bal doorgeven en stoelendans.
Aan het einde van de dag was er voor iedereen een heerlijke maaltijd die vooral de kinderen zich goed lieten smaken.
Het was een zeer geslaagde dag!
 


 

Sterke vrouwen

Chiku, de moeder van de 6-jarige Japhari, laat de moed niet zakken.
Chiku vertelt dat Japhari na de geboorte niet huilde en helemaal slap was. Toen hij 7 maanden was merkte zij dat hij zich niet ontwikkelde zoals haar zoon Abdul die inmiddels 14 jaar is. Ze is naar Sibusiso gekomen en Japhari is opgenomen in het programma. De eerste jaren kwam zijn moeder regelmatig met hem voor therapie.

Ze heeft daarna samen met Japhari deelgenomen aan het 3-maanden programma. Japhari heeft een aangepast stoeltje gekregen zodat hij kan zitten. Hij slikt moeilijk en krijgt daarom speciale voeding. Japhari is, ondanks zijn ernstige handicap, een vrolijk jongetje.

Hij is gek op zijn grote broer die erg behulpzaam is. Abdul zorgt na schooltijd voor Japhari. Moeder Chiku probeert met het verkopen van gedroogde vis wat geld te verdienen. Als Abdul thuis is kan zij naar de markt. De vader van de jongens is 3 jaar geleden weggelopen.

Chiku is erg blij met de hulp die ze van Sibusiso krijgt. Japhari begrijpt steeds meer en lacht veel, vooral als Abdul met hem speelt.

Chapeau voor deze moeders die de moed niet laten zakken!
 Kleine en grote initiatieven


Het afgelopen jaar zijn er weer veel mensen geweest die in plaats van een cadeau voor een geboorte, verjaardag, jubileum, huwelijk, promotie of afscheid geld voor Sibusiso hebben gevraagd en gekregen. Ook ontvingen we donaties van verschillende organisaties:
 

  • De Goodwill Foundation
  • De Wilde Ganzen
  • Hans van Bokkem Foundation
  • Johannes Stichting
  • Stichting Pelgrim
  • Stichting Maan


Er is druk gespaard voor Sibusiso op scholen, in kindernevendiensten en er zijn kerken waar gecollecteerd is voor Sibusiso.
 
En dan zijn er natuurlijk onze trouwe donateurs die elke maand of per kwartaal een bedrag overmaken. Ook zijn er weer mensen bijgekomen die een lijfrente hebben afgesloten en ons vijf jaar lang steunen. Hierdoor zijn we verzekerd van continuïteit.  En tenslotte zijn er heel veel vrijwilligers die zich onafgebroken inzetten voor Sibusiso.


Heel veel dank daarvoor!Bericht van de penningmeester
 

Leo geeft u graag een korte toelichting op het financieel jaarverslag 2014. Deze is opgesteld conform de richtlijnen voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Anders dan andere jaren, is het jaarverslag 2014 alleen beschikbaar via de website. Op deze manier voldoen we aan de nieuwe voorwaarden per 1 januari 2014 voor een ANBI stichting.
 
Stichting Sibusiso heeft zich ook dit jaar weer ingezet om zoveel mogelijk activiteiten ten behoeve van het Sibusiso Centrum te realiseren. Mede dankzij alle donateurs zijn er zowel voor de kinderen, als voor de medewerkers positieve ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Een noemenswaardige prestatie is de nieuwe portiersloge die in 2014 in aanbouw was. De portiers registreren bij het toegangshek alle mensen die aankomen en vertrekken. De werkomgeving van de portiers is nu aanzienlijk verbeterd. Ook zijn in 2014 alle paden tussen de gebouwen op het terrein rolstoelvriendelijk gemaakt. De paden zijn nu ook begaanbaar voor alle kinderen, waardoor zij zelfstandig op hun bestemming kunnen komen. Stichting Sibusiso heeft geïnvesteerd in zonnepanelen, die in de loop van 2015 zijn geïnstalleerd. Hiermee zal energie opgewekt worden voor de elektriciteitsvoorziening van het centrum. Een duurzame ontwikkeling, maar deze investering levert ook kostenbesparing op. Al deze verbeteringen zijn mogelijk geworden dankzij de donateurs van Stichting Sibusiso. Noemenswaardig is nog dat wij bij dit soort duurzame projecten een aanzienlijke bijdrage van de Wilde Ganzen ontvangen, wij zijn ze daarvoor zeer dankbaar.
 
Naast de financiering voor bovenstaande ontwikkelingen, heeft Stichting Sibusiso jaarlijks vaste uitgaven om het centrum in Tanzania draaiende te houden. Elk jaar ontvangt de stichting giften om te voorzien in deze operationele kosten. In 2014 heeft de Goodwill Foundation een grote bijdrage geleverd. In het financieel jaarverslag is een hoofdstuk opgenomen over de kengetallen van kosten tot de besteding van giften. Met de norm tegenover de realisatie van Stichting Sibusiso, ziet u de prestatie van de Stichting. De norm van de besteding van baten aan de doelstelling ligt op 90% of hoger, Stichting Sibusiso heeft in 2014 109,3% gerealiseerd. Voor de kosten van de eigen organisatie en de fondsenwerving is de norm lager dan 25%. Stichting Sibusiso behaalt respectievelijk 3,8% en 0%. Van elke gedoneerde euro wordt bijna 100% gebruikt ten gunste van het centrum. We hebben uw bijdrage hard nodig. U kunt ons steunen middels een eenmalige overboeking, periodieke schenkingen of nalatenschap. Ook schenkingen door bedrijven helpen enorm. Meer weten over doneren? Lees alles over doneren en schenkingen op de website.
  
Bij het  fiscaal voordeel  bij het nalaten van (een deel van) uw erfenis aan een goed doel wil ik nog even stil staan. Het is belangrijk om dit vast te leggen in een testament. Nalaten aan een goed doel kan op twee manieren: benoem een goed doel als erfgenaam of laat een legaat na. Het is van belang om een goede-doelenorganisatie op te nemen die als zodanig erkend wordt, zoals een ANBI, een culturele ANBI, een sociaal belang behartigende instelling of steunstichting. Deze instellingen betalen namelijk geen erfbelasting over de nalatenschappen. Stichting Sibusiso is zo'n erkende goede-doelenorganisatie. Wilt u meer weten over nalatenschap, dan kunt u hier terecht voor meer informatie of stel uw vragen via een e-mail aan de penningmeester Leo; L.Wortel@mooijman-acc.nl of 015-3108541 .
 Tot slot

Sibusiso is heel blij met uw betrokkenheid bij Sibusiso en wenst u heel fijne feestdagen en een gezond 2016 toe.
We hopen in het nieuwe jaar weer op uw steun te mogen rekenen.
  
Natuurlijk kunt u ons ook blijven volgen via www.sibusiso.nl, of door vrienden met ons te worden op facebook of te linken via LinkedIn.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben m.b.t. deze nieuwsbrief of een van de beschreven onderwerpen, dan kunt u ons bereiken via info@sibusiso.nl

Hartelijke groet,

Het bestuur van Sibusiso
 

Sibusiso
Bekijk deze nieuwsbrief online | Uitschrijven