nieuwsbrief december 2016 NL
Sibusiso

Sibusiso is in 2000 opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos. Henk, een ervaren tropenarts, heeft tot 2001 een huisartsenpraktijk gehad. Atty is verpleegkundige, verloskundige en lerares. Samen werkten ze jarenlang in oorlogsgebieden en vluchtelingen-kampen via Artsen Zonder Grenzen. Na deze ervaringen wilden ze zelf een project opzetten in een ontwikkelingsland voor een kwetsbare groep kinderen.

Na uitgebreid onderzoek zijn Atty en Henk het project gestart voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania: Sibusiso. In de afgelopen jaren heeft Sibusiso aan nu 2905  kinderen in Tanzania uitzicht op een beter bestaan geboden.

In 2016 hebben 99 kinderen het 3-maanden programma succesvol afgerond en namen 42 jongeren deel in het 6-maanden sociale vaardigheden programma. In 3197 fysio- en ergotherapie sessies kregen 663 kinderen de benodigde therapie.  
 


Bericht van Sibusiso Management (Sander en Claudia)

Het gaat goed met Sibusiso in Tanzania!
 
Door de groei van het aantal kinderen in het programma werd het noodzakelijk de keuken uit te breiden. Eind oktober 2016 is begonnen aan de bouw hiervan. Voor we weer open gaan in Januari 2017 zal de keuken gereed zijn en is capaciteit van de keuken verdubbeld.
 
Afgelopen jaar is een goede stap gezet in de verhoging van de kwaliteit van zorg voor de kinderen in het Sibusiso programma en hun verzorgers. Dit mede door de intensieve inzet van de vrijwilligers uit onze Deskundigen Pool, waarbij het personeel zoals dat heet ‘on-the-job’ training heeft gekregen.

Doelstelling is te werken in een nieuwe structuur, waarbij een multidisciplinair team rondom het kind en zijn/haar verzorger staat. Zo krijgt ieder kind/verzorger een vast team bestaande uit een therapeut, een sociaal werker, een leraar een huismoeder om zich heen.
Dit vaste team doet de intake, assessment, training en begeleiding zolang het kind en de verzorger binnen het centrum zijn. Maar ook daarna blijft dit team het kind en de verzorger volgen.

Er moeten nog veel stappen gezet worden om het personeel aan deze nieuwe werkwijze te laten wennen en deze te optimaliseren. Daarom zal ook 2017 in het teken staan van kwaliteitsverbetering. Er wordt ondermeer gewerkt aan de verbetering van inhoudelijk kennis op de verschillende vakgebieden, het verbeteren van (onderlinge) communicatie en het verbeteren van de documentatie. Ook zal meer aandacht en tijd worden gegeven aan plannen en evalueren, en aan zelfreflectie. In januari 2017 zullen een aantal nieuwe personeelsleden met vol enthousiasme starten; jonge Tanzanianen die graag met de doelgroep van Sibusiso werken.
Op dit moment geniet al het personeel van een welverdiende vakantie tot 9 januari 2017. Dan zal Sibusiso haar deuren weer openen en met vol enthousiasme het nieuwe jaar starten.
 

Vanuit Tanzania wensen we, ook namens al het personeel, iedereen heel fijne feestdagen
en een geweldig mooi en gezond 2017!!!
 


 

Tandartsbezoek

 

In de periode van 11 tot 25 oktober 2016 kwamen de tandartsen Tom Turk en Elzeline de Geus een aantal keer op bezoek bij Sibusiso om de medewerkers les te geven en de kindergebitjes te inspecteren. De eerste keer dat de tandartsen bij Sibusiso langs kwamen was in 2006. Het opzetten van een mondverzorgingsproject voor Sibusio kinderen bleek toen niet noodzakelijk, omdat er voldoende beschermende maatregelen (fluoridegehalte van het water) en weinig risicofactoren voor gaatjes en ontstoken tandvlees aanwezig waren.   
Sander Hammer, manager van Sibusiso, verzocht Elzeline en Tom deze keer een tandheelkundige screening te doen en voor de (huis)moeders en andere betrokken medewerkers van Sibusiso een opfriscursus mondverzorging te geven. Zij konden dan meteen beoordelen of er inderdaad zo weinig tandheelkundige problemen voorkomen. Om de screening professioneel uit te kunnen voeren en de voorraad pasta en borstels aan te vullen hebben de tandartsen ruimschoots steun gekregen van de tandheelkundige groothandel Henry Schein en tandpastafabrikant Colgate/Palmolive. Dank daarvoor!  

Sibusiso coördinator Venance zorgde er voor dat de tandartsen een leuke les, over mondverzorging en veel voorkomende problemen in de mond, konden geven aan zeer geïnteresseerde en gemotiveerde huismoeders en leraren. Hij regelde ook, dat bijna alle kinderen die bij Sibusiso verblijven in korte tijd geïnspecteerd werden.

Elzeline en Tom vinden het opvallend dat de medewerking van de Sibusiso kinderen aanzienlijk groter is en de inspectie gemakkelijker gaat dan bij een vergelijkbare groep Nederlandse kinderen! Er zijn maar twee jonge kinderen, die zich niet laten inspecteren. Van de 37 kinderen van 4 tot 21 jaar, die zijn beoordeeld op gaatjes, mondverzorging, ontstekingen, gevlekt glazuur (ten gevolge van de fluoride concentratie), ontbrekende tanden en kiezen en andere bijzonderheden, zijn er slechts 5 waarbij pijnklachten te verwachten zijn. Opmerkelijk is dat, áls er gaatjes zijn, het dan ook meteen hele grote zijn.

De conclusie is van de tandartsen is dat de verzorgingsgraad én de motivatie goed zijn! Het is aan de moeders van de vijf kinderen om tandheelkundige hulp te zoeken; Sibusiso zal daarbij bemiddelen. Een regelmatige tandheelkundige screening en individuele aanpassing van de mondverzorging lijkt wenselijk om deze doelgroep een goed functionerend en pijnvrij gebit te garanderen. Ook de sociale acceptatie wordt bevorderd door de uitstraling die een schoon gebit en een fris ruikende mond heeft op de omgeving!

Met veel genoegen hebben Tom en Elzeline weer gezien hóe gedreven en zorgzaam alle Sibusiso medewerkers zijn, hoeveel plezier er is en hoeveel er wordt gelachen.
 


Verzorgers vertellen over hun kinderen


Salha Chahe is een autistisch meisje van drie en half jaar. Ze woont met haar ouders en oudere zus in Arusha. Salha is prematuur geboren. De eerste week na haar geboorte werd ze beademd. Daarna ging het al snel goed met haar en mocht ze naar huis. Ze ontwikkelde zich goed tot ze na een jaar ziek werd. Ze werd met longontsteking opgenomen in het ziekenhuis waar ze zuurstof kreeg toegediend. Haar moeder vertelde dat ze vanaf die tijd heel ‘slap’ was en zich nauwelijks bewoog. De dokters konden niet vertellen wat er precies aan de hand was. De ouders zijn met haar naar verschillende ziekenhuizen geweest, maar er was weinig vooruitgang in de situatie. Het heeft maanden geduurd voordat Salha met kleine stapjes vooruit ging.

In juli 2016 kwam Salha naar Sibusiso. Het ziekenhuis waar ze op dat moment onder behandeling is, heeft haar doorverwezen. In september is ze begonnen aan het drie maandenprogramma. Ze was niet in staat om goed te lopen, ze kon niet spreken en maakte alleen veel lawaai. Ook verwondde ze zichzelf en maakte geen contact met anderen.

Nu is Salha  veel rustiger en begrijpt simpele woordjes. Ze speelt met andere kinderen en ze loopt beter. Haar moeder krijgt gelukkig veel steun van haar man en familie, maar ze vindt het nog steeds heel moeilijk om te zien hoe de situatie van Salha is. Ze is heel blij dat Sibusiso er is en ze doet haar best om,  in het belang van Salha, alles wat ze bij Sibusiso leert in de thuissituatie toe te passen.


Elisha werd ruim 4 jaar geleden geboren na een normaal verlopen zwangerschap en een vlotte bevalling. Over zijn eerste levensjaar is zeer weinig bekend, behalve dat hij niet huilde na de bevalling, dat hij met 1 jaar nog steeds geen hoofdbalans had en op tweejarige leeftijd nog helemaal niets kon.

Via de buren kwamen ouders in contact met Sibusiso. Daar werd gestart met een voedingsprogramma, Elisha kreeg met enige regelmaat therapie, er werden huisbezoeken gedaan en van januari tot en met maart 2016 namen Elisha en haar moeder deel aan het 3-maandenprogramma op Sibusiso. Er werden enkele hulpmiddelen verstrekt zoals een aangepast stoeltje en een loopwagentje. 

Nu kan hij zijn hoofd al redelijk goed rechtop houden, kan hij met beide handjes spelmateriaal manipuleren en met veel ondersteuning en aanmoediging een paar zeer wankele stapjes zetten achter zijn looprekje. De hele gemeenschap is trots op de kleine jongen. Nog steeds bezoekt hij met enige regelmaat het Sibusiso centrum voor fysiotherapie, en bezoekt het outreach team het gezin gemiddeld 1 keer per maand.
 
Debora Frank is een meisje van zeven. Ze is in Dar es Salaam in het ziekenhuis geboren en huilde niet meteen na de geboorte. Haar ouders merkten toen al dat er iets niet in orde was met haar. Debora bleef achter in haar ontwikkeling. In 2013 verhuisde de familie naar Arusha. Debora, inmiddels 4 jaar, kon nog steeds niet zitten. Haar ouders wisten niet waar ze hulp konden krijgen. Ze hebben weinig geld, haar vader heeft soms een baantje als chauffeur. Debora wordt  veel thuis opgesloten, wanneer haar vader werk heeft en haar moeder naar de markt moet.

In 2015 zag een buurvrouw, die zelf ook een kind met een verstandelijke beperking heeft, Debora en heeft haar met haar eigen moeder naar Sibusiso gebracht.  Vanaf juli 2015 gaat het outreach team regelmatig op bezoek bij de familie en komt Debora voor therapie naar het Sibusiso centrum. In september 2016 neemt ze deel aan het drie maandenprogramma. Ze gaat met sprongen vooruit!

Haar moeder vertelde dat Debora, voor ze naar Sibusiso kwam, niet goed kon zitten en niet alleen kon lopen. Nu loopt ze zelfstandig al slingert ze nog wel een beetje. Ze herkent verschillende kleuren, figuren en zelfs cijfers. In alles gaat ze vooruit.

Haar moeder is hier heel blij om en is het personeel van Sibusiso dankbaar voor de mogelijkheden die zij bieden. “God bless you all” zegt Debora’s moeder.
 

Keuken Sibusiso wordt uitgebreid

 

Het is hoog tijd om de keuken flink uit te breiden. Vooral het aantal lunchmaaltijden is namelijk enorm toegenomen.
Een aantal jaren geleden werden er ongeveer 140 maaltijden per dag gemaakt voor het ontbijt, de lunch, het avondeten en voor thee en speciale maaltijden voor kinderen met slikproblemen. Inmiddels wordt er dagelijks 3 keer per dag gekookt voor de 30 moeders en 30 kinderen in de 3-maanden groep en voor de 30 oudere kinderen die het programma voor praktische vaardigheden volgen. Ook de 50 personeelsleden en moeders en kinderen die ambulant voor therapie komen lunchen mee. Daarnaast zijn er nog terugkomdagen, ouderdagen en open dagen, waarop er nog meer liefhebbers van een goede lunch zijn.
 

De bestaande keuken is echt te klein geworden om voor deze ruim 330 mensen de lunch te verzorgen. Vandaar dat de uitbreiding van de keuken is begonnen, een kostenpost van 16.000 euro.

In het begin van het nieuwe jaar zal de verbouwing gereed zijn. Werkbezoek Sibusiso door Ineke van Mierloo en Miriam Roemer

 
Introductie
Ineke van Mierloo en Miriam Roemer zijn beiden al decennia lang werkzaam als gezondheidszorg psycholoog (in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en vanaf 2004 verbonden als vrijwilliger bij Sibusiso. Beiden waren betrokken bij de oprichting van de Sibusiso deskundigenpool in 2006 en hebben inmiddels meerdere werkbezoeken gebracht aan Sibusiso. In november 2016 hadden Sander en Claudia hen gevraagd  om te kijken hoe het gaat met de huisbezoeken die gedaan worden door de maatschappelijk werkers van Sibusiso.
 
                                     Huisbezoeken
Dagelijks gaan twee auto’s op pad met elk een chauffeur en maatschappelijk werkster om tezamen ongeveer 16 gezinnen te bezoeken. Vooraf wordt door de maatschappelijk werkster een achttal kinderen uitgezocht die woonachtig zijn in dezelfde regio. Het streven is om alle kinderen ongeveer 1 x per maand te bezoeken om te zien hoe het met hen gaat in de thuissituatie. Ook wordt gekeken of de hulpmiddelen (bijvoorbeeld een aangepast stoeltje of een loopkarretje) nog voldoen.

Ineke en Miriam zijn een paar weken elke dag mee geweest met de maatschappelijk werksters om zo een beeld te krijgen van hun werkwijze. Dit betekende kijken, luisteren, vragen stellen, in gesprek gaan met de maatschappelijk werksters en dossiers analyseren. Ook is gekeken naar de formulieren en checklist die gebruikt worden bij de huisbezoeken, de voorbereiding, planning, onderlinge afstemming en samenwerking met andere disciplines van Sibusiso. Tot slot is aandacht besteed aan de (kwaliteit van de) inhoudelijke adviezen die de maatschappelijk werksters gaven aan de ouders en hoe hun adviezen zich verhouden tot de doelstellingen van de leerkrachten, therapeuten en huismoeders met betrekking tot de ontwikkelingsstimulering van dat specifieke kind.
 
Bevindingen
Het is duidelijk dat er hard gewerkt wordt door het Outreachteam! Het is een hele kluif om zoveel kinderen/ gezinnen per dag te bezoeken en daarbij de ouders zoveel mogelijk te ondersteunen. Zichtbaar is ook hoeveel passie de maatschappelijk werksters hebben in hun werk. Behalve lof voor hun werk, zijn er ook enkele verbeterpunten die Ineke en Miriam geformuleerd hebben in een rapport voor het management en bestuur.
 

 
Kleine en grote initiatieven

 

Het afgelopen jaar zijn er weer veel mensen geweest die in plaats van een cadeau voor een geboorte, verjaardag, jubileum, huwelijk, promotie of afscheid geld voor Sibusiso hebben gevraagd en gekregen.
Er is druk gespaard voor Sibusiso op scholen, in kindernevendiensten en er zijn kerken waar gecollecteerd is voor Sibusiso.

En dan zijn er natuurlijk onze trouwe donateurs die elke maand of per kwartaal een bedrag overmaken. Ook zijn er weer mensen bijgekomen die een lijfrente hebben afgesloten en ons vijf jaar lang steunen. Hierdoor zijn we verzekerd van continuïteit.  


Heel veel dank daarvoor!


 Nieuw bestuurslid Stichting Sibusio

Anton van Doornmalen is 67 jaar, is getrouwd met Riekie en heeft 2 dochters (Karin en Anke), 2 schoonzonen (Lambert en Jan-Willem) en 5 kleinkinderen (Casper, Emma, Maurits, Lieke en Tim).
Zijn sportieve hobby's zijn: fitness en tennis, zijn muzikale hobby’s zijn: zingen, gitaar spelen, concerten geven, cd’s produceren en het schrijven van zijn eigen liedjes.
Anton werkt sinds 1973 bij Rijk Zwaan, werd mede-eigenaar en is nu voorzitter van de Raad van Advies.

"Ik heb Sibusiso al zeker 6x bezocht, vaak samen met mijn vrouw Riekie. Tijdens het meest recente bezoek heb ik spontaan een gitaar gepakt en heb ik wat liedjes gezongen voor een groepje kinderen en hun moeders. Toen ik het Nederlandse liedje “De uil zat in de olme” zong, begon iedereen mee te doen met klappen en zingen. Het “koekoek, koekoek” deel van het liedje had uiteraard een universele aantrekkingskracht. Het was een bijzondere gebeurtenis. De trotse gezichten van de moeders sprak boekdelen.
 
Het zaadproductiebedrijf Q-Sem van Rijk Zwaan is de directe buurman van Sibusiso. Er was vanaf de eerste dag een duidelijke klik met de mensen van Sibusiso. Inmiddels zijn zij hele goede buren geworden, die elkaar proberen te helpen waar het mogelijk is.
 
Het verschil dat Sibusiso mede gemaakt heeft is dat lokale mensen, die zich vroeger schaamden voor hun gehandicapte kind, tegenwoordig deze schaamte steeds beter op zij durven zetten. Ze hebben bij Sibusiso gezien hoe veel vooruitgang mogelijk is. Steeds vaker melden ouders hun gehandicapte kinderen aan voor therapie bij Sibusiso!"


 Tot slot

Stichting Sibusiso is heel blij met uw betrokkenheid bij de kinderen in Tanzania. We hopen van harte ook in het nieuwe jaar weer op uw steun te mogen rekenen.
  
Natuurlijk kunt u ons ook blijven volgen via www.sibusiso.nl, of door vrienden met ons te worden op facebook of LinkedIn.

Sibusiso streeft ernaar het aantal papieren Nieuwsbrieven te verminderen en zo veel mogelijk over te gaan naar digitaal. Wilt u de Nieuwsbrieven voortaan digitaal ontvangen, laat het ons dan a.u.b. weten via info@sibusiso.nl

Ook voor andere vragen en/of opmerkingen m.b.t. deze nieuwsbrief of een van de beschreven onderwerpen, dan kunt u ons eveneens bereiken via info@sibusiso.nl

Wij wensen u heel fijne feestdagen en een gezond 2017 toe!

Het bestuur van Sibusiso

Sibusiso
Bekijk deze nieuwsbrief online | Uitschrijven