nieuwsbrief december 2013 (NL)
Sibusiso


Sibusiso is in 2000 opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos.  Henk, een ervaren tropenarts, heeft tot 2001 een huisartsenpraktijk gehad. Atty is verpleegkundige, verloskundige en lerares. Samen werkten ze jarenlang in oorlogsgebieden en vluchtelingen-kampen via Artsen Zonder Grenzen. Na deze ervaringen wilden ze zelf een project starten in een ontwikkelingsland voor een kwetsbare groep kinderen. Na een uitgebreid onderzoek zijn ze een project gestart voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania: Sibusiso. In de afgelopen jaren heeft Sibusiso aan ruim 2.000 verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania uitzicht op een beter bestaan geboden.

 


Beste vrienden van Sibusiso ,
  
Het eind van het jaar komt alweer in zicht. Tijd om terug te kijken op wat er het afgelopen jaar bij Sibusiso is gebeurd. Maar ook om vol energie en enthousiasme, samen met u, vooruit te kijken! 
 
Allereerst zal het u al zijn opgevallen dat onze nieuwsbrief in een nieuw jasje is gestoken. Mede (of moet ik schrijven vooral) dankzij de belangeloze inzet van 'Websites enzo' hebben we dit kunnen realiseren. Bedankt Eefje! Op deze wijze zijn we nog meer klaar voor de digitale toekomst.
 
We hopen dat u even tijd vrij wilt nemen om deze nieuwsbrief te lezen - bedankt!
 


 

De visie van Arthur Shonde - onze nieuwe fysiotherapeut

Op de therapieafdeling bij Sibusiso werken een fysiotherapeut en een ergotherapeut. Zij zorgen ervoor dat de fysieke mogelijkheden van de kinderen vergroot worden. Hiertoe onderzoeken ze de kinderen en geven ze vervolgens de behandeling die bij hun specifieke handicaps aansluit. Ze meten ondersteunende hulpmiddelen aan voor het zitten en staan en leren de ouders of verzorgers de juiste zit- en ligpositie te vinden voor hun kind.


Ondanks het feit dat ik nog maar vier maanden bij Sibusiso werk, wil ik al iets schrijven over mijn ervaringen tot nu toe. Het is voor mij tot nu toe al heel waardevol geweest om bij Sibusiso te werken. Ik word dagelijks uitgedaagd om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.
Want al is mijn theoretische kennis nuttig, hier komt het aan op de praktijk! Ik vind het heel belangrijk om goed samen te werken, zodat we met z’n allen meer kunnen bereiken voor de gehandicapte kinderen van Sibusiso. 


 Een korte terugblik
 

In deze nieuwsbrief willen we even kort terugblikken op het afgelopen jaar. Deze terugblik zal in het komend jaarverslag uitgebreider aan de orde komen.

Er zijn twee mensen van de deskundigenpool drie weken in Tanzania geweest om ons personeel bij te scholen.
Ook kunnen we met trots melden dat onze lesboerderij in gebruik is genomen.
Tevens is er een programma coordinator aangesteld om de samenwerking tussen de verschillende afdelingen bij Sibusiso te bevorderen. 
 


Graag stellen we aan u voor: Catharine Godwin Lema
 
Catharine werd in 1995 geboren met een verstandelijke beperking. Ze heeft een oudere zus en een jongere broer. Volgens haar ouders ging ze in vergelijking met andere kinderen van haar leeftijd erg laat zitten, staan en lopen. Haar ouders wisten niet goed hoe ze Catharine het beste konden stimuleren in haar ontwikkeling. 
  
Catherine werd ingeschreven bij Sibusiso in 2008. Ze nam deel aan het drie maanden programma om haar cognitieve en sociale vaardigheden te verbeteren. In 2010 deed Catherine mee aan het programma voor praktische vaardigheden. Dit is een programma van zes maanden bij Sibusiso waar jongeren onder andere onderwijs krijgen in lezen, hygiëne en lichaamsverzorging, koken, het verzorgen van dieren en tuinieren. Catherine heeft er veel geleerd. Ze kent nu cijfers en kan een beetje lezen en schrijven. Ook weet ze dingen op vorm en kleur bij elkaar te zoeken. Ze kwam dagelijks zelfstandig naar het centrum om deel te nemen aan het dagprogramma. Haar familieleden begonnen in te zien dat Catherine veel meer mogelijkheden heeft dan ze dachten en haar zwager bood aan om haar bij zijn gezin te laten wonen. Toen hij naar een ouderdag bij Sibusiso kwam, vertelde hij dat Catherine hen helpt bij het afwassen, schoonmaken en kleren wassen. Hij vertelde ook dat ze zich sinds het programma bij Sibusiso met veel zelfvertrouwen voorstelt aan andere mensen. Bovendien respecteren de burgen haar enorm voor haar bijdrage aan de huishoudelijke en sociale activiteiten.
   
Wanneer je Catherine vraagt naar Sibusiso zegt ze: “Ik hou heel veel van Sibusiso omdat ik er veel geleerd heb. Sibusiso is een fijne plek voor mij: ik kan er spelen met andere kinderen en ik heb meer vrienden gekregen door Sibusiso”.
 Kleine en grote initiatieven

Het afgelopen jaar zijn er weer veel mensen geweest die in plaats van een cadeau voor een geboorte, verjaardag, jubileum, huwelijk, promotie of afscheid geld hebben gevraagd voor Sibusiso. Ook ontvingen we donaties van verschillende organisaties:
 
 • De Goodwill Foundation
 • De Wilde Ganzen
 • Hans van Bokkem Foundation
 • Zeister Zendingsgenootschap
 • Stichting Maan
 • Johannes Stichting
 • Stichting Talent
 
Er wordt gespaard voor Sibusiso op scholen, in kindernevendiensten en er zijn kerken waar gecollecteerd is voor Sibusiso. Ook hebben kinderen tijdens een sponsorloop hard gelopen voor Sibusiso. En er zijn benefietconcerten gegeven waarvan de volledige opbrengst voor Sibusiso bestemd is.
 
En dan zijn er natuurlijk onze trouwe donateurs die elke maand of per kwartaal een bedrag overmaken. Er zijn weer mensen bijgekomen die een lijfrente hebben afgesloten en ons vijf jaar lang steunen. Hierdoor zijn we verzekerd van continuïteit.  En tenslotte zijn er heel veel  vrijwilligers die zich onafgebroken inzetten voor Sibusiso.
  
IEDEREEN BEDANKT!
 Plannen voor het nieuwe jaar
 
In 2014 willen we graag een aantal verbeteringen aanbrengen op het terrein van Sibusiso. Het programma is in de ruim 11 jaar dat we bestaan erg uitgebreid. Niet alleen het aantal kinderen is toegenomen, maar ook worden er steeds meer kinderen aangemeld met meervoudige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Graag zetten we onze wensen voor u op een rijtje:
 
1. De paden op het terrein zijn hard toe aan vernieuwing. We willen ze graag zo verbeteren dat ze makkelijker begaanbaar zijn voor kinderen die moeilijk lopen of van een rolstoel gebruik moeten maken. 
   
Zo is het nu....                      en zo zouden we het graag willen!

2. Het is bij Sibusiso een dagelijks komen en gaan van veel mensen. Moeders die voor therapie komen, leveranciers, medewerkers, Sibusiso auto’s die naar de dorpen gaan voor huisbezoeken of met kinderen naar het ziekenhuis gaan. Onze portiers zorgen ervoor dat alles netjes geregistreerd wordt bij het toegangshek. Hun werk zou aanzienlijk vergemakkelijkt worden als ze een betere accommodatie zouden hebben. Het huidige hokje is veel te klein.
   
Huidige accomodatie portiers en een van de portiers bij de toegangspoort.

3. Voor het personeel is het wenselijk om een locker te hebben waar ze hun persoonlijke eigendommen in kunnen opbergen tijdens hun werk.
 
4. Met een vuilverbrandingsoven kan de hygiëne op het terrein bevorderd worden. Er is hier geen vuilophaaldienst. Het afval wordt in een diepe put verbrand. Tijdens de regenperiode is het niet altijd mogelijk om alles goed te verbranden in een open put. Apen en katachtige en andere wilde dieren komen regelmatig neuzen of er nog iets van hun gading tussen het vuil zit. Met een vuilverbrandingsoven kunnen we het terrein beter schoon houden.
 
5. De elektriciteitsvoorziening is onbetrouwbaar en daarom hebben we een goede generator bij Sibusiso. De brandstofprijs is de laatste jaren enorm gestegen waardoor het duur is om de generator te laten draaien. Voor de nachtverlichting kunnen we kosten besparen wanneer dit door middel van energie via zonnepanelen zou gebeuren.

We  hebben een aanvraag ingediend bij de Wilde Ganzen. Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, zal de Wilde ganzen 35% bijdragen aan de kosten voor deze verbeteringen.

 


Doneren

Wat zijn de mogelijkheden om Sibusiso financieel te steunen?
 

U kunt éénmalig een bedrag overmaken...

... op onze bankrekening NL73 RABO 0385.8121.67 ten name van Stichting Sibusiso te Ridderkerk.


U kunt ook regelmatig iets aan ons overmaken...

... door uw bank of postbank een opdracht tot periodieke overboeking te geven op onze bankrekening NL73 RABO 0385.8121.67 ten name van Stichting Sibusiso te Ridderkerk. Zo’n opdracht kunt u ook zelf intrekken wanneer u dat wilt.

... of door ons te machtigen om één keer per kwartaal, per halfjaar of per jaar iets van uw girorekening of Rabobankrekening af te schrijven. U vind het machtiginsdocument op onze site.


Heeft U vragen dan kunt u altijd contact opnemen met...

... onze penningmeester Leo Wortel via L.Wortel@mooijman-acc.nl of 015-3108541

 


Tot slot
 
Bedanken wij u voor uw betrokkenheid bij Sibusiso en wensen u alvast heel fijne feestdagen en een gezond 2014. We hopen in het nieuwe jaar weer op uw steun te mogen rekenen.
  
En natuurlijk kunt u ons ook blijven volgen via www.sibusiso.nl, door vrienden met ons te worden op facebook of met ons te linken via Linkedin!
 
Met vriendelijke groet,
Henk en Atty Hammer – Roos
 

Sibusiso
Bekijk deze nieuwsbrief online | Uitschrijven