nieuwsbrief december 2014 (NL)
Sibusiso

Sibusiso is in 2000 opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos.  Henk, een ervaren tropenarts, heeft tot 2001 een huisartsenpraktijk gehad. Atty is verpleegkundige, verloskundige en lerares. Samen werkten ze jarenlang in oorlogsgebieden en vluchtelingen-kampen via Artsen Zonder Grenzen. Na deze ervaringen wilden ze zelf een project starten in een ontwikkelingsland voor een kwetsbare groep kinderen. Na een uitgebreid onderzoek zijn ze een project gestart voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania: Sibusiso. In de afgelopen jaren heeft Sibusiso aan ruim 2.000 verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania uitzicht op een beter bestaan geboden.
 Beste vrienden van Sibusiso ,
  
De Sint heeft nog maar net ons land verlaten en Kerst staat alweer bijna voor de deur....wat is 2014 toch weer ongelooflijk snel voorbijgegaan. Dat de tijd snel gaat is over het algemeen een goed teken, en zo ook bij Sibusiso. Een jaar waarin weer vele kinderen geholpen zijn en een betere toekomst voor zich zien. Een jaar waarin we ons gelukkig mogen prijzen dat we de nodige verbeteringen aan onze faciliteiten hebben kunnen uitvoeren. We zullen enkele hoogtepunten in de nieuwsbrief de revue laten passeren. 

Voor 2015 staan verwachten we geen grote investeringen te hoeven doen, er zullen alleen uitgaven gedaan worden voor het lopend onderhoud aan onze gebouwen en terrein. Maar onze vaste operationele kosten blijven we houden, ook in 2015 (personeel, de auto's, de voeding etc.).

Via de nieuwsbrief willen we u in ieder geval weer bijpraten en we hopen dan ook dat u even tijd vrij wilt nemen om deze nieuwsbrief te lezen - bedankt!
 Graag stellen we aan U voor: Elireheme Elisante

In Juni 2014 zijn de Speciale Olympische Spelen gehouden in Tanzania. Sibusiso deed mee aan de regionale rondes die in Arusha plaats vonden. Een van de tien Sibusiso kinderen, die geselecteerd waren voor de nationale rondes, is Elerehema Elisante. Elirehema Elisante is in 1991 geboren met een mentale handicap.

Hij heeft het 6 maanden programma bij Sibusiso in 2009 gevolgt, waardoor zijn dagelijkse, sociale en sport prestaties enorm vooruit zijn gaan. In 2010 kan hij voor de eerste keer deelnemen aan de Special Olympics Tanzania (SOT) in Morogoro. Dit jaar is de tweede keer dat hij meedoet aan selectie voor de SOT, waarbij het Arusha regionale team wordt gevormd. Elireheme presteert goed en wordt deelnemer van dit regionale team dat in juni 2014 in Kibaha – Pwani aan de Nationale Special Olympic Games Tanzania deelneemt.
Daar komt hij uit op vier onderdelen atletiek: (1) 400 meter seniors (>15 jaar), (2) 800 meter seniors  (3), 1500 meter seniors en (4) estafette. Elireheme geniet enorm van de reis van Arusha naar Kibana, het vele sporten en de mogelijkheid een heleboel mensen uit verschillende delen van Tanzania (het vasteland en eiland Zanzibar) te ontmoeten.

Het devies van SOT is: LAAT ME WINNEN, MAAR ALS IK NIET KAN WINNEN LAAT ME EEN DAPPERE POGING DOEN. Daarom is Elireheme blij en dankbaar dat hij 1 bronzen medaille haalt en 3 lintjes voor de 4e plaats. Hij waardeert het erg dat Sibusiso hem de mogelijkheid en steun gegeven heeft om te participeren in de regionale en nationale spelen. Zijn ouders zijn heel erg trots en blij dat hun zoon mag deelnemen in de SOT en medaille/lintjes gewonnen heeft. Zij bedanken Sibusiso voor wat het doet voor kinderen met een handicap.
 Een nieuw huisje voor de portier is in aanbouw
 
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van een nieuw huisje voor de portier van Sibusiso, waar erg veel behoefte aan is. Zo is Sibusiso in staat om de ouders, de kinderen en natuurlijk ook onze bezoekers die naar ons centrum komen een veilige entree te bieden. Het ontwerp is in Nederland zonder kosten vervaardigd (LIAG), waarbij de plaatselijke materialen uitgangspunt waren, zodat de bouw door een Tanzaniaanse aannemer voor geringe middelen gebouwd kan worden.
 
Dit “bouwwerkje” is een welkome aanvulling op onze bestaande gebouwen, zoals een viertal woonhuizen voor onze kinderen en begeleiders, een school met twee snoezel-ruimten, de fysio- en ergotherapieruimten, een ontmoetingscentrum en een leskeuken met de lesboerderij, waar de groentetuin en koffieplantage deel van uit maken.

Twee foto’s van de nieuwbouw:
 

 Graag brengen we bij U onder de aandacht: Periodieke Schenkingen

Wanneer u de Sichting Sibusiso een aantal jaren achtereen wilt steunen is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone” giften. Voor periodieke schenkingen gelden namelijk geen minima of maxima; de schenking is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De door de fiscus hieraan verbonden voorwaarden zijn:

  • de verplichting tot schenking dient in een akte van schenking te worden vastgelegd.
    Met ingang van 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer vereist en volstaat een onderhandse akte.
  • u verplicht zich om minstens vijf jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag te schenken.
 
Voorbeeld:
U laat in een akte van schenking vastleggen dat u vijf achtereenvolgende jaren € 300 per jaar schenkt. Uw jaarinkomen bedraagt € 40.000.
Bij een jaarlijkse “gewone” gift van € 300 zou de gift niet aftrekbaar zijn (€ 300 is minder dan 1% van € 40.000). Nu de verplichting om gedurende vijf jaar een bedrag van € 300 te schenken is vastgelegd in een akte van schenking, mag u gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag van € 300 aftrekken van uw inkomen. Het belastingtarief over de top van uw inkomen bedraagt 38%. Met een aftrekpost van € 300 betekent dit dat u jaarlijks 38% van € 300 (= € 114) minder belasting betaalt. Per saldo kost de schenking u dus € 186 (€ 300 minus € 114) per jaar.
Periodieke schenkingen zijn afhankelijk van het leven van de schenker. Als de schenker mocht overlijden voordat alle jaarlijkse termijnen zijn betaald, dan vervalt automatisch de periodieke schenking aan het goede doel.

Tarieven Inkomstenbelasting 2014 – Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
 
Belastbaar inkomen meer dan (€/jaar) doch niet meer dan (€/jaar) Belastingtarief en Premies Volksverzekeringen
0 19.645 36,5%
19.645 55.991 38%
55.991 onbeperkt 52%
 
Voorbeeld Fiscaal Voordeel Periodieke Schenkingen
(Jaarinkomen € 40.000 – Giftendrempel € 400 – Belastingtarief 38%)
  Schenking zonder akte Schenking met akte
Jaarlijkse bijdrage aan Stichting Sibusiso € 375 € 605
Teruggave belasting € 0 € 230
Uw netto bijdrage € 375 € 375

 

 

 

Pete de Jager (lid Deskundigenpool) ondersteunt fysiotherapie

Leden van de Deskundigenpool ondersteunen Sibusiso  minimaal twee maal per jaar op verzoek van het management in Tanzania. De pool  bevat een verscheidenheid aan disciplines en verstrekt de specifieke expertise die op een bepaald moment in Tanzania nodig is. Op verzoek van het management is dit het tweede bezoek dit jaar van Pete de Jager, kinderfysiotherapeut, aan Sibusiso Tanzania  omdat de fysiotherapie extra aandacht nodig heeft. Deze keer wordt vanuit de betrokkendheid van de therapeut de generieke visie  “ one child, one team, one goal’ benaderd, waarin interdisciplinaire samenwerking cetnraal staat. Pete’s dagen zijn van vroeg tot laat gevuld met het bekijken van de dagelijkse gang van zaken, het  behanden van kinderen  en het geven van  workshops, allemaal in nauwe samenwerking met de therapeuten Sebastian, Deo en assitente Violet. Een aantal quotes uit Pete’s enthousiaste verslag, dat zij na afloop aan het Bestuur van Sibusiso stuurde:

 ‘ Vrijdag 3 oktober eerst mee  met Vernance op outreach (huisbezoek).
Het was heel goed om daar te laten zien hoe je naar een kind kijkt en niet alleen maar aantekent wat de moeder zegt.  Alle outreach auto's moeten eigenlijk een oefenmat bij zich hebben zodat ze met een kind op de grond kunnen spelen/ oefenen. (is inmiddels geregeld). Aansluitend heb ik een grote workshop gegeven over het doelmatig gebruik van hulpmiddelen, waarbij alle disciplines zoveel mogelijk aanwezig waren. We hebben daar een heel interactief gebeuren van gemaakt, waarbij alle aanwezigen actief betrokken werden. De aantekeningen gemaakt door Bryson werden uitgewerkt en samen met mijn verzamelde plaatjes uitgedeeld aan alle deelnemers. Gezien de respons die ik daarna heb gekregen, bleek deze manier van werken heel erg aan te slaan.’


‘ Vanaf dinsdag 7 oktober elke ochtend een groepsles gepland, met alle disciplines in huis aanwezig, de ouders en de kinderen.  Vooral veel praktijk gedaan met de kinderen en hun ouders, lekker allemaal op de grond, actief bewegen.  Eerst waren er nog wat ouders en kinderen die afwachtend bleven, maar  zich later toch enthousiast aansloten. Na afloop de les met de therapeuten (en ander personeel) besproken en het belang benadrukt van individueel en/ of groepsgewijs werken  met de kinderen, en niet alleen belangrijk maar ook leuk. Vooral ook in het contact met elkaar en straks thuis met broertjes, zusjes en buurkinderen. Leren om samen te spelen,zonder dat daarbij  materialen nodig zijn. Deze " oefenuurtjes" ( een mix van sensorische integratie, met daarbij opnieuw eenvoudige informatie, Sherborne en motorische ontwikkeling) staan vanaf nu elke dag een of twee keer op het lesprogramma, waarbij altijd minimaal een fysiotherapeut aanwezig is, dit is nu haalbaar omdat er meerdere therapeuten zijn’.

Pete heeft de verschillende oefeningen uitgeschreven en geïllustreerd met pictogrammen als naslagwerk voor de therapeuten en het andere personeel.  Alweer een inspirerende, verbindende stap is hiermee gemaakt naar geintegreerd functionerende zorg voor Sibusiso kinderen!  

 

Kleine en grote initiatieven

Het afgelopen jaar zijn er weer veel mensen geweest die in plaats van een cadeau voor een geboorte, verjaardag, jubileum, huwelijk, promotie of afscheid geld hebben gevraagd voor Sibusiso. Ook ontvingen we donaties van verschillende organisaties:
 
  • De Goodwill Foundation
  • De Wilde Ganzen
  • Hans van Bokkem Foundation
  • Johannes Stichting
  • Stichting Pelgrim

Er wordt gespaard voor Sibusiso op scholen, in kindernevendiensten en er zijn kerken waar gecollecteerd is voor Sibusiso. De Rotary Ridderkerk heeft een wijnactie gehouden en er zijn benefietconcerten gegeven waarvan de volledige opbrengst voor Sibusiso bestemd is.
 
En dan zijn er natuurlijk onze trouwe donateurs die elke maand of per kwartaal een bedrag overmaken. Er zijn weer mensen bijgekomen die een lijfrente hebben afgesloten en ons vijf jaar lang steunen. Hierdoor zijn we verzekerd van continuïteit.  En tenslotte zijn er heel veel  vrijwilligers die zich onafgebroken inzetten voor Sibusiso.
  
IEDEREEN BEDANKT!

 VacatureSibusiso Tanzania is looking for a paediatric physiotherapist specialized in children with multiple mental and physical disorders.

Deadline is February 15th, 2015.
 
 
Sibusiso Tanzania is program for children and adolescents with multiple mental and/or physical handicaps, that offers them the opportunity to discover and develop their abilities. Sibusiso strives to increase acceptance of children with multiple disadvantages and encourages their integration into society.
 
The paediatric physiotherapist is working in a multidisciplinary team.
Duty station: Arusha, Tanzania. The appointment is for two years.
 
Main responsibilities
* Conducts assessments of newly registered children
* Makes treatment plans in conjunction with other disciplines
* Provide physiotherapuetic treatment
* Conducts evaluations of children in conjunction with other disciplines
* Provides training to parents on handling/treating their child.
* Provides training to local staff on making assessments/treatment   plans/evaluations.
 
Requirements
*     Registered paediatric physiotherapist (BIG,KNFG)   
*     Minimal 5 years working experience with mentally, physically and severely disabled children
*     Knowledge of Neuro-Developmental Treatment & Sensory Integration Therapy
*     Good cross cultural communication skills
*     Demonstrated ability to work independently and function well in a multidisciplinary team
*     Excellent communication in both verbal and written English
*     Flexibility to support other staff.     
 
We offer
A national staff salary based on age, qualifications and experience. Free accommodation at the premises of Sibusiso, initial travel costs to Tanzania and one visit to the home country and back after one year of work, after two years return travel home.
 
Information
Information about this position may be obtained from Tanzania management Mrs. Claudia Verbraak and Mr. Sander Hammer at info@sibusiso.com, or Mrs, Atty Hammer at atty@sibusiso.com. Information about Sibusiso can be found on: www.sibusiso.nl
 
Applications
Written applications specifying abilities and interest for this position including a curriculum vitae should be submitted to gunilla@sibusiso.nl

 

Doneren

Wat zijn de mogelijkheden om Sibusiso financieel te steunen?
 

U kunt éénmalig een bedrag overmaken...

... op onze IBAN rekeningnummer NL73 RABO 0385.8121.67 ten name van Stichting Sibusiso te Ridderkerk.


U kunt ook regelmatig iets aan ons overmaken...

... door uw bank of postbank een opdracht tot periodieke overboeking te geven op onze bankrekening NL73 RABO 0385.8121.67 ten name van Stichting Sibusiso te Ridderkerk. Zo’n opdracht kunt u ook zelf intrekken wanneer u dat wilt.

... of door ons te machtigen om één keer per kwartaal, per halfjaar of per jaar iets van uw girorekening of Rabobankrekening af te schrijven. U vind het machtiginsdocument op onze site.


Heeft U vragen dan kunt u altijd contact opnemen met...

... onze penningmeester Leo Wortel via L.Wortel@mooijman-acc.nl of 015-3108541
 Tot slot
 
Bedanken wij u voor uw betrokkenheid bij Sibusiso en wensen u alvast heel fijne feestdagen en een gezond 2015. We hopen in het nieuwe jaar weer op uw steun te mogen rekenen.
  
En natuurlijk kunt u ons ook blijven volgen via www.sibusiso.nl, door vrienden met ons te worden op facebook of met ons te linken via Linkedin!

Mocht u tenslotte nog vragen en/of opmerkingen hebben m.b.t. deze nieuwsbrief of een van de beschreven onderwerpen, dan kunt u ons bereiken via info@sibusiso.nl.

Hartelijke groet,

Het bestuur van Sibusiso

 
Bekijk deze nieuwsbrief online | Uitschrijven