Onderzoek doen bij Sibusiso

  1. Elk potentieel onderzoek moet praktische toegevoegde waarde voor Sibusiso hebben. Dit wordt beoordeeld a.d.h.v. een globale onderzoeksopzet van de student/begeleider van student(en), die in een vroeg stadium bij Sibusiso ingediend moet worden. De beoordeling wordt gedaan door de onderzoekscommissie bestaande uit Mirjam (deskundigenpool), Gunilla (bestuur) en Claudia (management) en indien nodig aangevuld met een deskundige op het specifieke onderzoeksgebied.
  2. Er kan niet meer dan 1 onderzoek gelijktijdig in Tanzania plaatsvinden.
  3. De gezondheid (in breedste zin van het woord) van Sibusiso kinderen staat altijd centraal, indien noodzakelijk besluit het management over uitsluiting van kinderen van contacten voor onderzoeksdoeleinden.