De lesboerderij

De lesboerderij

Op het terrein van centrum is inmiddels de lesboerderij ook volop in gebruik. Deze boerderij bestaat uit een kippenhok en een verblijf voor geiten.

0

De kinderen leren de dieren en hun verblijven te verzorgen, rapen eieren en melken de geiten. Werkzaamheden die vaak thuis ook van toepassing zijn.
Maar er mag natuurlijk ook geknuffeld worden.

1
1