Nieuws

Nelson is als leraar bij Sibusiso verantwoordelijk voor het Programma Sociale Vaardigheden. Voor hem is Persiana Obadiah een van zijn beste praktijkvoorbeelden. Bij binnenkomst acht jaar geleden, verkeerde Persiana in een slechte toestand. Nelson zag toch mogelijkheden voor Persiana en hij adviseerde de ouders om in te schrijven in het Programma Sociale Vaardigheden dat als voorbereiding op de schoolperiode van groot belang is.

Graduation Day bij Sibusiso!

wo, 08/02/2023 - 11:33

Op 30 juni 2023 was er een zeer geslaagde viering van de diploma-uitreiking van 30 kinderen die het drie maanden programma hebben doorlopen. Deze kinderen in de leeftijd van 14 tot 20 jaar hebben een sociaal programma en/of een beroepsopleiding gevolgd. Het feest werd gevierd met maar liefst 450 ouders, verzorgers en het team van Sibusiso.

Het bestuur van Stichting Sibusiso zoekt voor haar bestuur in Nederland een nieuwe bestuurder met het profiel 'Fondsenwerving'

Kenniscentrum opgeleverd

wo, 07/05/2023 - 10:18

We zijn er trots op dat op 27 juni jl. het Kenniscentrum –na een bouwperiode van anderhalf jaar- is opgeleverd. Bij de oplevering in Arusha was Anton van Doornmalen aanwezig namens het Nederlandse bestuur maar ook een aantal leden van de Foundation in Arusha. Allen constateerden dat het kenniscentrum van zeer hoogwaardige kwaliteit is en heel functioneel voor de organisatie van groepsbijeenkomsten, workshops en trainingen.

Ibrahim speelt weer

wo, 07/05/2023 - 09:40

Hoe moeilijk het ook is, bij Sibusiso zeggen ze dat het lukt! Therapeut Daniel vertelt over Ibrahim die al in een korte periode succes heeft met het programma.