Doelstelling

Doelstelling en visie

Sibusiso streeft er al meer dan 20 jaar naar om een positieve verandering teweeg te brengen in de situatie van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Om dit doel te bereiken heeft het programma twee pijlers: Het Sibusiso Centrum en het Outreach Programma, waarbij de kinderen in de thuissituatie worden bezocht. Het doel is om kinderen met een geestelijke beperking een gelukkig en zo zelfstandig mogelijk leven te geven.

Alle kinderen in Tanzania verdienen een goede toekomst, met een goede gezondheid en goed onderwijs. Ook kinderen met een beperking en hun families verdienen een zo zelfstandig mogelijk leven in hun eigen gemeenschap. Sibusiso kan hen daarbij helpen met een professioneel team en jarenlange ervaring en opgebouwde kennis.

0

Missie

Sibusiso bevordert en versterkt de waardigheid van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke in Tanzania, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond, door hen in staat te stellen zichzelf te helpen en een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

Sibusiso doet dit door:

1

1. Aanbieden van speciaal onderwijs om veelal verborgen capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen

In Tanzania worden kinderen met een beperking zowel binnen de familie als in de gemeenschap waarin ze leven vaak achtergesteld. Het tekort aan aandacht en speciaal onderwijs zorgt ervoor dat deze kinderen een onnodig grote achterstand oplopen. In het Sibusiso Centrum wordt gekeken naar de capaciteiten van het kind, wat het leuk vindt om te doen en op welke manier het kind die capaciteiten het beste kan ontwikkelen. Bij bijna alle kinderen die het centrum na een bepaalde tijd verlaten is een enorme ontwikkeling te zien.

2. Begeleiden van familieleden, in het centrum en in hun eigen sociale gemeenschap

Ook de families van kinderen met een beperking worden in Tanzania achtergesteld - niet geaccepteerd in de eigen gemeenschap.Het begeleiden van de familie is daarom een essentieel aspect in het Sibusiso programma. Deze begeleiding bestaat uit meerdere activiteiten:

  • Het geven van aandacht en steun, iets waar tot nu toe een tekort aan is.
  • Het fungeren als een voorbeeld voor hoe je met kinderen met een beperking om kunt gaan. 
  • Het bieden van onderwijs. Door middel van onderwijs kun je feitelijke kennis over de oorzaken van verstandelijke handicaps tegenover de heersende ideeën zetten. Tevens kan onderwijs ervoor zorgen dat ouders leren op welke wijze ze hun kind positief kunnen stimuleren.

3. Assisteren bij de doorverwijzing naar andere instellingen, zoals revalidatiecentra en (speciale) scholen

De mogelijkheden voor kinderen met een beperking is in Tanzania een stuk kleiner dan in Nederland en andere westerse landen. Er zijn tot nu toe een beperkt aantal speciale scholen. Bovendien weten ouders van  kinderen met een beperking vaak niet wat hun rechten en mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld dat hun kind recht heeft op onderwijs en dus ook naar een reguliere basisschool mag. Sibusiso assisteert families bij de doorverwijzing naar de verschillende instellingen. Deze activiteiten vallen onder het Outreach Programma van Sibusiso.

4. Vergroten van het netwerk tussen Sibusiso en andere (hulp)organisaties

Samenwerking met andere organisaties is essentieel voor het goed functioneren van de Sibusiso organisatie - maar ook voor de acceptatie van kinderen met een beperking. We onderhouden contacten met dorpsoudsten, scholen, ziekenhuizen en medici en (lokale) overheden. Tijdens evenementen en open dagen die we regelmatig organiseren, worden vertegenwoordigers van bovenstaande organisaties uitgenodigd om bij te praten over de activiteiten van Sibusiso.

1

1
1