Het behandelcentrum

Het behandelcentrum

0

De school

Op het terrein van Sibusiso bevindt zich een school. De school bestaat uit twee klassen voor de jongeren van het 6 maanden programma en een groot lokaal voor de moeders met jonge kinderen die 3 maanden bij Sibusiso verblijven. (...meer)

De woonhuizen

Op het Sibusiso centrum staat drie woonhuizen waarin de kinderen samen met hun moeder verblijven. De moeders worden voorgelicht wat de verstandelijk handicap van hun kind inhoud en er wordt hen geleerd hoe ze hun kind thuis kunnen begeleiden en stimuleren. Dit voor de duur van drie maanden. Ook worden de moeders in contact gebracht met TAMH, de Tanzaniaanse oudervereniging voor verstandelijk gehandicapte kinderen. (...meer)

Voedingsprogramma voor ondervoede kinderen

Ondervoeding is een ernstig probleem in Tanzania. De sterftekans loopt snel op met de ernst van de ondervoeding. Daarbij hebben ernstig meervoudig gehandicapte kinderen een verhoogd risico om ondervoed te raken. Zolang een kind nog op de rug van de moeder kan zitten en borstvoeding krijgt, is het nog niet zo’n probleem. Wanneer het kind groter en zwaarder wordt, is dat een enorme belasting voor de moeder. (...meer)

Het ontmoetingscentrum

Deze ruimte wordt veelvuldig gebruikt door de kinderen en de leraren voor spelletjes. Ook wordt het ontmoetingscentrum gebruikt voor vergaderingen van het personeel van Sibusiso. Daarnaast wordt eenmaal per maand een Open Dag georganiseerd op het centrum waar ouders, samen met hun kind, familieleden, leraren en dorpshoofden en andere belangstellende worden voorgelicht, gesteund en gemotiveerd. (...meer)

De lesboerderij

Op het terrein van centrum is inmiddels de lesboerderij ook volop in gebruik. Deze boerderij bestaat uit een kippenhok en een verblijf voor geiten. De kinderen leren de dieren en hun verblijven te verzorgen, rapen eieren en melken de geiten. Werkzaamheden die vaak thuis ook van toepassing zijn. Maar er mag natuurlijk ook geknuffeld worden. (...meer)

De Leskeuken

In de leskeuken willen we de kinderen van Sibusiso leren om te koken op Tanzaniaanse manier; met brandhout, houtskool of petroleum, zodat ze ook in het gezin hun steentje kunnen bijdragen. (...meer)

Therapie

Bij een groot aantal kinderen van Sibusiso is er naast de verstandelijke handicap ook sprake van een lichamelijk handicap.  Hiervoor zijn er meerder fysio- en ergotherapeuten in dienst bij Sibusiso. Ook is er hulp van stagiaires via de opleiding in Moshi. Daarnaast zijn er studenten door Sibusiso gesponsord, die de opleiding ergotherapie gevolgd hebben in Moshi en nu werkzaam zijn bij Sibusiso. (...meer)

Overige

Andere delen van de faciliteit zijn de speeltuin en de Sibusiso wandeling, de centrale keuken, de was- en werkplaats en de schrijnwerkerij. (...meer)

Voorlichtingsfilm

1