De woonhuizen

De woonhuizen

Op het Sibusiso centrum staat drie woonhuizen waarin de kinderen samen met hun moeder verblijven.

0

De moeders worden voorgelicht wat de verstandelijk handicap van hun kind inhoudt en er wordt hen geleerd hoe ze hun kind thuis kunnen begeleiden en stimuleren. Dit voor de duur van drie maanden. Ook worden de moeders in contact gebracht met TAMH, de Tanzaniaanse oudervereniging voor verstandelijk gehandicapte kinderen.

Daarnaast is er nog een woonhuis voor de jongeren van het praktische vaardighedenprogramma. Hier kunnen ze gedurende de zes maanden dat zij bij Sibusiso verblijven overnachten.

Op het centrum wordt gewerkt met een vast dagprogramma. ´s Morgens worden de kinderen wakker gemaakt en wordt er gewassen en aangekleed. Sommige kinderen kunnen dit zelfstandig, anderen worden geholpen door hun moeder. Daarna wordt er gezamenlijk gegeten. Na het eten hebben de kinderen de gelegenheid om nog lekker even buiten te spelen voordat het schoolprogramma start. Tussen de middag wordt er weer gezamenlijk gegeten. Het middagprogramma bestaat naast de schoolse activiteiten ook voor een groot deel uit sport en spel.

1
1