Fondsenwerving

Inleiding

Elk kind heeft recht op een gelukkig en onafhankelijk leven. Om het werk voor de kinderen van Sibusiso te kunnen doen zijn we afhankelijk van een aantal inkomstenbronnen:

0

Bijdragen van ouders van de kinderen die in het Sibusiso Centrum verblijven

De ouders van de kinderen met een beperking die in het Sibusiso Centrum zijn geweest hebben aangegeven te willen bijdragen aan hun verblijf in het centrum. Na een enquête over de hoogte van de bijdrage, is het laagst genoemde bedrag van 5,000 Tanzaniaanse Shilling (ongeveer 2,50 euro) per maand aangenomen als minimum.

Indien ouders dit niet kunnen opbrengen, wordt een bijdrage in natura gevraagd.

1

Fondsenwervingsactiviteiten, donaties en sponsoring door organisaties en particulieren

Atty en Henk Hammer-Roos zijn meer dan 20 jaar geleden gestart vanuit een backpackershotel. In al die jaren zijn zij vol visie, volharding en doorzettingsvermogen blijven vechten voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en lichamelijke beperking in Tanzania. Door in gesprek te gaan en blijven met ouders, dorpshoofden, scholen, medici en lokale en nationale overheden is er een langzame ommekeer zichtbaar in Tanzania. Kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en lichamelijke beperking doen ertoe, en hebben een toekomst. Daarvoor blijven wij ons voor inzetten, ook in de toekomst.

Daarom zijn donaties en sponsoring door organisaties, bedrijven, fondsen en particulieren onmisbaar. Er zijn verschillende manieren van doneren mogelijk, we informeren u hierover graag. We informeren alle donateurs en sponsoren over de activiteiten van Sibusiso via de nieuwsbrief die 4 maal per jaar verschijnt.

 

Wilt u bijdragen aan een van de progamma's?

Donatie 3 maanden programma

Het drie maanden programma heeft tot doel uitgebreide zorg en ondersteuning te bieden aan kinderen van 0 tot 5 jaar, onder begeleiding van hun ouders. We bieden een veilige en verzorgende omgeving, terwijl we ook essentiële kennis en ondersteuning bieden aan de ouders en familieleden over hoe ze het beste voor kinderen met een verstandelijke beperking kunnen zorgen. Tijdens hun verblijf in ons centrum bieden we een scala aan essentiële ondersteuning, waaronder voedsel, medische zorg, therapie en educatieve middelen. Een ​​veilige leefomgeving is belangrijk voor de groei en ontwikkeling van de kinderen met een beperking. De kosten per kind om deel te nemen aan het 3 maanden programma zijn € 750,00.

Wilt u bijdragen aan dit programma, dat kan door een donatie via de QR code. Wilt u s.v.p. uw emailadres vermelden bij het overmaken, dan kunnen wij u informeren.

Donatie 6 maanden programma

Jongeren met een verstandelijke beperking tussen de 12 en 27 jaar kampen met een aantal uitdagingen. Het is moeilijk om sociale vaardigheden te ontwikkelen waardoor integratie in de samenleving vaak belemmerd wordt en hun kansen op persoonlijke groei zijn beperkt. Het programma richt zich op het trainen van vaardigheden in het dagelijks leven en de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Door middel van interactieve workshops, groepsactiviteiten, coaching en beroepsopleiding willen we deze jongeren uitrusten met de noodzakelijke vaardigheden om een ​​onafhankelijk leven te leiden. De kosten van deelname aan het 6 maanden programma zijn € 1.000 per kind.

Wilt u bijdragen aan dit programma, dat kan door een donatie via de QR code. Wilt u s.v.p. bij het overmaken van een donatie uw emailadres vermelden zodat wij u kunnen informeren?

Ons werk wordt onder andere ondersteund door

1