Fondsenwerving

Inleiding

Voor het waarborgen van de continuïteit is de Stichting Sibusiso afhankelijk van een aantal inkomstenbronnen:

0

Bijdragen van ouders van de kinderen die in het Sibusiso Centrum verblijven

De ouders van de verstandelijk gehandicapte kinderen die in het Sibusiso Centrum zijn geweest hebben aangegeven te willen bijdragen aan hun verblijf in het centrum. Na een enquête betreffende de hoogte van de bijdrage, is het laagst genoemde bedrag van 5,000 Tanzaniaanse Shilling (ongeveer 2,50 euro) per maand aangenomen als minimum.

Indien ouders dit niet kunnen opbrengen, wordt er gekeken naar een bijdrage in natura.

1

Fondsenwervingsactiviteiten, donaties en sponsoring door organisaties en particulieren

Fondsenwervingsactiviteiten zijn essentiële middelen om de continuïteit van Sibusiso te waarborgen. Bovendien betreft het vaak leuke en interessante activiteiten voor de betrokkenen. Het initiatief ervoor kan liggen bij een enkeling of bij een groep of organisatie, de opbrengst kan variëren van klein tot grandioos. Klein of groot, elke inzet wordt gewaardeerd.

Donaties van en sponsoring door organisaties en particulieren zijn onmisbaar.

Verschillende soorten donaties zijn mogelijk, zoals een eenmalige donatie of periodieke schenkingen. De laatste is het minst bekend voor velen en verdient uitgebreidere uitleg.

Uiteraard worden alle donateurs via de periodieke nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen bij Sibusiso.

Ten slotte een overzicht van de kosten:

Personeelskosten van het Sibusiso programma

Een onderwijzer kost gemiddeld per maand:

 • 500.000 Tshs
 • 217 Euro

Alle (7) onderwijzers kosten samen per maand:

 • 3.500.000 Tshs
 • 1.522 Euro

Een therapeut kost gemiddeld per maand:

 • 720.000 Tshs
 • 313 Euro

Alle (4) therapeuten kosten samen per maand:

 • 2,880,000 Tshs
 • 1.252 Euro

Een social worker kost gemiddeld per maand:

 • 550.000 Tshs
 • 239 Euro

Alle (3) social workers kosten samen per maand:

 • 1.650.000 Tshs
 • 717 Euro
Materiële kosten van het Sibusiso programma

Een rolstoel kost:

 • 500.000 Tshs
 • 218 Euro

Alle rolstoelen voor een jaar kosten samen (zo'n 25 per jaar):

 • 12.500.000 Tshs
 • 5.435 Euro

Een bij Sibusiso geproduceerd looprek kost:

 • 50.000 Tshs
 • 22 Euro

Een bij Sibusiso geproduceerd sta-bord kost:

 • 80.000 Tshs
 • 35 Euro

Een bij Sibusiso geproduceerd hoek stoeltje kost:

 • 80.000 Tshs
 • 35 Euro

Een bij Sibusiso geproduceerd speciaal kinderstoeltje kost:

 • 100.000 Tshs
 • 43 Euro

Een bij Sibusiso geproduceerd toiletstoeltje kost:

 • 50.000 Tshs
 • 22 Euro

Ons werk wordt onder andere ondersteund door

1