Wat doet Sibusiso?

 

 

 

Sibusiso is een toonaangevend revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het bieden van hoogwaardige en toegankelijke revalidatiediensten voor kinderen en jongvolwassen met een verstandelijke beperking.

In Tanzania zijn er voor kinderen met een verstandelijke beperking weinig mogelijkheden om de beperkte capaciteiten die zij hebben goed te kunnen ontwikkelen. Daarbij komt dat zij vaak lijden aan epilepsie. Op zowel handicaps als op epilepsie rust binnen de Tanzaniaanse cultuur een taboe omdat een handicap vaak wordt gezien als een straf van God. Het gevolg hiervan is dat kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking uit het zicht worden gehouden van de gemeenschap waarin ze leven. Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in Tanzania te vergroten.

 

Wat doet Sibusiso?

Het programma van Sibusiso is gebouwd op twee pijlers:
Het Sibusiso centrum en het Outreach programma

0

Het Sibusiso centrum

Het centrum van Sibusiso is gevestigd op een terrein van ruim zeven hectare, in de buurt van Arusha, gelegen tussen de koffieplanten aan de voet van Mount Meru. Het centrum bestaat onder andere uit:

  • een viertal woonhuizen
  • een school
  • twee snoezelruimten
  • fysio- en ergotherapieruimten
  • een ontmoetingscentrum
  • een leskeuken
  • de lesboerderij met groentetuin en koffieplantage.

 

Daarnaast is er een sportveld, speeltuin en de Sibusiso-walk, een centrale keuken met was- en opslagruimte en een eigen werkplaats/technische dienst.

De hulpverlening van het Sibusiso centrum is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking. Bij een groot aantal kinderen is er naast de verstandelijke handicap ook sprake van een lichamelijke handicap.
De opname op het centrum is van korte duur. De kinderen worden gedurende een periode van minimaal drie weken tot maximaal zes maanden opgenomen en worden hier intensief begeleid. Na deze periode gaan ze weer naar huis of worden ze geplaatst binnen een voorziening.

Tijdens het verblijf op het centrum staat niet alleen het kind, maar staan ook de ouders centraal. Het Sibusiso programma richt zich dan ook op zowel het kind als het systeem en kent de volgende aandachtspunten:

  1. Zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van de kinderen door middel van observatie.
  2. Ontwikkelingsstimulering door de kinderen vaardigheden als aankleden, wassen en eenvoudige huishoudelijke werkjes als tafeldekken, bed op maken enz. aan te leren. Indien het de capaciteiten van het kind toelaat worden ze ook begeleiden bij het aanleren van vaardigheden als naaien, tuinieren en timmeren. Daarnaast krijgen de kinderen uiteraard activiteiten aangeboden als muziek, dans, tekenen, knutselen, sport en spel. Bij deze activiteiten staan de sociale vaardigheden wat meer op de voorgrond.
  3. Ouderbegeleiding onder andere door ouders zicht te geven op de mogelijkheden en beperkingen van hun kind, ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kind en hun vaardigheden op dit gebied te vergroten en door pedagogische adviezen te geven voor de thuissituatie.
1

Het Outreach programma

Het Outreach programma is een belangrijk onderdeel van Sibusiso. Het team van het Outreach programma houdt zich voornamelijk bezig met het bezoeken van kinderen in thuissituatie. Deze bezoeken hebben verschillende doelen: 

Nazorg

Wanneer de kinderen al drie maanden in het centrum zijn geweest worden ze ook regelmatig thuis bezocht. Het is niet alleen van belang dat de kinderen in het centrum vaardigheden aanleren, maar ook dat de omgeving waar de kinderen wonen gestimuleerd wordt om verstandelijk gehandicapte kinderen op te nemen in hun leefgemeenschap. Er wordt bij dan bekeken hoe het thuis gaat en of de eventuele oefeningen die geadviseerd zijn ook gedaan worden. Soms worden de kinderen thuis bezocht zonder dat er van tevoren een afspraak is gemaakt. Op die manier wordt vermeden dat de kinderen er ‘opgepoetst’ uitzien voor het bezoek. In een aantal gevallen wordt er door het Outreach team ook een bezoek gebracht aan de school waar kinderen geplaatst zijn nadat ze in het Sibusiso centrum geweest zijn.

Informeren

Er wordt een huisbezoek afgelegd wanneer de kinderen zijn ingeschreven bij het Sibusiso centrum. Het is voor de begeleiding van de ouders en het geven van passend advies aan de ouders belangrijk dat er een goed beeld gekregen wordt van de thuissituatie. Op deze manier kan het zo goed mogelijk worden aangesloten bij de mogelijkheden van het gezin, de familie en andere betrokkenen.

Voorlichting

Het outreach team organiseert ook dorpsbijeenkomsten. Hierbij zijn de familieleden, dorp-oudsten, gezondheidswerkers en onderwijzers betrokken. Tijdens een bijeenkomst wordt verteld wat het Sibusiso programma inhoudt, voorlichting gegeven over gezondheid in het algemeen en nieuwe kinderen worden ingeschreven. Bij deze bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van plaatselijke mogelijkheden om bijeen te komen zoals een gezondheidscentrum, school of kerkgebouw. Deze bijeenkomsten zijn tevens een sociale ontmoetingsplaats voor ouders van kinderen met een handicap.

Bij bovenstaande activiteiten staat het overbrengen van kennis en het trainen van ouders en andere betrokkenen steeds centraal. Of het nu een dorpsbijeenkomst is, een opendag, een huisbezoek, fysiotherapie of ergotherapie in het centrum, kennisoverdracht is een geïntegreerd onderdeel van Sibusiso.

Klik op deze link voor een korte video impressie over hoe Sibusiso de omgeving intrekt om de mensen te informeren over de werkzaamheden van Sibusiso. Klik op deze link voor een korte video impressie van de nazorg die Sibusiso thuis bij de kinderen verleend.

1