Het ontmoetingscentrum

Het ontmoetingscentrum

Deze ruimte wordt veelvuldig gebruikt door de kinderen en de leraren voor spelletjes. Ook wordt het ontmoetingscentrum gebruikt voor vergaderingen van het personeel van Sibusiso.

Daarnaast wordt eenmaal per maand een Open Dag georganiseerd op het centrum waar ouders, samen met hun kind, familieleden, leraren en dorpshoofden en andere belangstellende worden voorgelicht, gesteund en gemotiveerd. Elke Open Dag wordt steeds goed bezocht en al het personeel werkt mee. Niet alleen de koks, de begeleiders en het onderwijzend personeel maar ook het tuinpersoneel, de onderhoudsmensen, de chauffeurs, schoonmakers en kantoorpersoneel. Bij elke Open Dag komen er steeds weer nieuwe kinderen samen met hun ouders naar Sibusiso.

Tijdens een Open Dag wordt niet alleen aandacht besteedt aan de mogelijke oorzaken van een verstandelijke handicap en hoe hier mee om te gaan, maar wordt ook aan het vergroten van kennis van gezondheid in het algemeen. Soms wordt er door de fysiotherapeut of ergotherapeut uitgelegd wat zijn/haar werk precies inhoudt. Tijdens de presentatie van een bepaald onderwerp is er een apart programma voor de kinderen in het schooltje, op het sportveld of in de speeltuin.

Vaste onderdelen van de Open Dag zijn het samen eten en zingen. Er wordt naar hartelust gezongen, vaak liederen die door enkele personeelsleden gemaakt en ingestudeerd zijn voor de gelegenheid. Deze gebeurtenissen benadrukken, veel meer nog dan in Nederland, de saamhorigheid. Een ander belangrijk aspect van de Open Dag is dat ouders en familie van de kinderen de gelegenheid hebben om ervaringen met elkaar te delen.

1
1