We zijn weer open, yes!!! We moeten weer door, toch?

Na goed overleg en de adviezen van de TZ overheid in acht nemend, hebben we besloten om het programma weer op te pakken. Wel in fases, en niet gelijk zoals we gewend waren.

In de tijd dat we dicht waren, en Tanzania in een lock-down zat, hebben we natuurlijk geprobeerd om zo goed mogelijk de kinderen te bereiken die de zorg het hards nodig hebben. Het bleef toch behelpen en het is natuurlijk geen vervanging van het zien van de kinderen op het centrum.

De heropening van het centrum op 15 juni jl. heeft zoveel hoop gebracht voor de ouders en de gezinnen! Ondanks het feit dat de president heeft verklaard dat het veilig is om scholen en andere instellingen te heropenen, heeft Sibusiso nog steeds veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om een veilige omgeving voor de kinderen, ouders en personeel te behouden; voorkomen is beter dan genezen!

Allereerst is het gebruikelijke aantal kinderen in de groep van drie maanden teruggebracht van 30 naar 15; slechts 5 kinderen per slaapzaal. De sociale vaardighedengroep staat tot nader order in de wacht, afhankelijk van hoe het in de nabije toekomst zal verlopen. Een groep medewerkers; maatschappelijk werkers, leerkrachten, assistent-therapeuten zal permanent in het centrum blijven voor de periode van een maand. Na deze maand wisselen ze van wacht met de anderen van het team, voor een nieuwe groep moeders en kinderen.

De groep kinderen die in het programma zat voor de Corona-tijd, krijgen elk een maand de tijd (is nu verdeeld in twee groepen) om het geleerde op te frissen en vervolgens af te ronden. Voor nieuwe groepen is het plan om per kind twee maanden de tijd te hebben. Al het personeel en de ouders kregen een training over de verschillende veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden in de strijd tegen het virus. De training werd gegeven door maatschappelijk werkers van de overheid. Na deze training is afgesproken dat iedereen die binnenkomt wordt gescreend op lichaamstemperatuur en dat niemand, absoluut niemand, zonder masker naar binnen mag en zijn handen moet wassen bij de poort. Ook mag het personeel dat niet in het centrum verblijft geen fysiek contact hebben met de kinderen, ouders of ander personeel, en de 1,5m-regel moet strikt worden opgevolgd!  Er zal een kamer worden ingericht voor onmiddellijke isolatie in het geval dat er symptomen optreden voordat het verantwoordelijke personeel wordt gealarmeerd.

We zijn ook erg blij om aan te kondigen dat het Outreach team hun programma heeft hervat! Er zullen slechts 5 kinderen per team dagelijks worden bezocht in vergelijking met de gebruikelijke 10 om er zeker van te zijn dat er genoeg tijd is voor elk kind en dat alle veiligheidsmaatregelen worden genomen. De bewustmakingscampagnes op de markten en in de dorpen zijn voorlopig in de ijskast gezet, in plaats daarvan zijn we van plan om meer gebruik te maken van lokale radiostations en kranten om campagne te voeren. We hebben positieve feedback gekregen van verschillende radiostations en we zullen zeer binnenkort in de uitzending zitten. De heropening komt echter met een paar veranderingen in het dagelijkse programma om ervoor te zorgen dat er veel wordt gedaan in een zeer beperkte hoeveelheid tijd.

Naast het gebruikelijke dagprogramma hebben we wat we noemen het Ouders Support programma in de avonduren geïntroduceerd, waarbij ouders op verschillende manieren hun ervaringen met elkaar kunnen delen, en zich meer kunnen binden door verschillende activiteiten, spelletjes en sporten; afwisselen houd men bij de les!! Weekend ochtenden zijn gericht op een intensieve fysiotherapeutische sessie en een economisch empowermentprogramma in de middag; vooral gericht op het opzetten van moestuinen en een microfinancieringssessie gegeven door een bereidwillige vrijwilliger. 

Het ziet er allemaal erg positief uit op dit moment, en we hopen dat het met de tijd wat verbeterd. Geen van onze kinderen of familieleden heeft het virus opgelopen en daar we zijn dankbaar voor.

Hartelijk dank aan ieder van jullie voor de intensieve steun in deze moeilijke tijden, die we niet alleen hadden kunnen doorstaan.

We kunnen doorgaan omdat jullie doorgaan!!!!!