Nieuws

Covid-19 Pandemie

wo, 04/29/2020 - 13:51

De hele wereld is in de greep van de COVID-19 pandemie, zo ook in Tanzania.

Verslag vaderdag 3 maandengroep

di, 04/07/2020 - 09:15

Bijna 100% van de verzorgers in het programma zijn vrouwen. We zien dat in de meeste gevallen de verantwoordelijkheden rond gehandicapte kinderen aan de moeders worden overgelaten en dat moeders vaak de schuld van de handicap van hun kind krijgen. Ongeveer 70% van de vrouwen is alleenstaande moeder.

Sinds vorig jaar is in het social skills programma afgesproken ouders meer te betrekken bij de dagelijkse ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen, zowel in het centrum als thuis.

Het leek erop dat sommige ouders het hele programma zagen als een dagopvang. Één waar ze hun kinderen brachten zonder zich zoveel zorgen te maken over de activiteiten van hun kinderen. Na zes maanden kregen ze dan een rapport van de leraren, en dat was de betrokkenheid van hen.

Nieuwe website online

vr, 12/20/2019 - 13:52

Onze nieuwe website is life! We zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren. Op deze manier willen we u blijven informeren over alle activiteiten van Sibusiso in Tanzania.

Mocht u op onze nieuwe website nog onvolkomenheden tegenkomen, informeer ons hierover dan passen we het zo snel mogelijk aan waardoor we met elkaar onze mooie nieuwe website kunnen optimaliseren.

Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.