Sinds augustus heeft Stichting Sibusiso de CBF-erkenning ontvangen. Dit is een keurmerk voor goede doelen en ontvang je door aan strenge kwaliteitseisen te voldoen. Zo kan iedereen ervan uitgaan dat we als erkend goed doel:

Bijdragen aan een betere wereld

Verantwoording afleggen

Ons onafhankelijk laten controleren.

Met dit keurmerk willen we betrouwbaarheid uitstralen naar iedereen die met ons (samen)werkt.