Het einde van 2023 is een goed moment om even terug te kijken en de balans op te maken van waar wij staan met Sibusiso. 

Het afgelopen jaar heeft veel veranderingen gekend.  Wij prijzen ons zeer gelukkig met de nieuwe General Manager Finance and Operations, Martha Lukasi.  Zij heeft na het vertrek van de General Manager Programs in mei, door haar bekwame leiderschap structuur en transparantie in de organisatie gebracht. Daarbij werd zij geassisteerd door de Programma coördinator Daniel Kibuya en de Operations coördinator Therry Moshi.  Tezamen met het hele team  zijn er grote stappen vooruit gemaakt  zowel binnen de organisatie als aan het terrein en de gebouwen De organisatie kent weer heldere lijnen, met duidelijk gedefinieerde taken en bevoegdheden voor iedereen.  De paviljoens, school, en kantoor hebben een grote opknapbeurt gehad, en het waterleidingnet en de bekabeling van elektriciteit over het hele terrein zijn geheel vernieuwd.

Voor de ontstane vacature General Manager Programs vonden wij een uitstekende kandidaat.  Groot was onze teleurstelling toen we hoorden dat de kandidaat kort voor indiensttreding getroffen werd door een ernstige ziekte waardoor hij moest afzien van de functie.  We gaan nu weer verder zoeken.

De activiteiten van het centrum zijn dit jaar op volle kracht door gegaan.  De opstart van het Kenniscentrum heeft nog even op zich laten wachten op de benoeming van de General Manager Programs, die de programma’s inhoudelijk moet vormgeven.  We verwachten dat dit in de loop van 2024 zal kunnen gebeuren.

Twee weken voor het einde van het werkjaar 2023 – het centrum sluit op 15 december een maand voor de jaarlijkse vakantie – beleefde Sibusiso een hoogtepunt bij de viering van World Disability Day op vrijdag 1 december. Het werd een groot feest, waarbij ook het Sibusisolied door leerlingen en team werd voorgedragen.  We willen graag deze terugblik afsluiten met het laatste couplet van dit lied, dat zo treffend de missie van Sibusiso verwoordt en dat ons ook in het nieuwe jaar houvast biedt bij al onze activiteiten:

Laten we de kinderen met een beperking niet verbergen

Laten we onthouden dat ze ook moeten worden opgenomen

Ze hebben het recht om te worden opgenomen

Ze hebben het recht om bemind te worden

Ze hebben het recht om te socialiseren

Ze hebben het recht om beschermd te worden

Ze hebben het recht op onderwijs

Ze hebben het recht op werkgelegenheid

Ze hebben het recht op medische behandeling