Iedere maand ontvangt het bestuur een uitgebreid verslag van alle activiteiten en natuurlijk hebben we frequent overleg over de dagelijkse gang van zaken in Arusha. Maar we zijn enorm trots om een aantal van de feiten over 2022 met u te delen. Het geeft een goede indruk van de omvang en de noodzaak van de werkzaamheden van het professionele team in Tanzania.

  • 120 jonge kinderen bezochten het centrum, samen met ouders of familielid. Zij volgden het 3 maanden programma en waren deze periode intern.
  • 160 kinderen zijn met moeder aanwezig geweest voor kort verblijf (voor 1-2 weken)
  • 40 oudere kinderen volgden intern het 6 maanden programma voor een beroepstraining.
  • Ruim 3.000 bezoeken van het Outreach Team voor nazorg aan de kinderen die naar huis zijn gegaan met speciaal advies aan moeder en/of verzorger voor een optimaal verblijf thuis.
  • Ruim 2.000  bezoeken en thuistherapie van het Outreach Team aan kinderen die niet eerder in het centrum zijn geweest.
  • 250 nieuwe kinderen zijn nieuw geregistreerd; hiermee wordt contact onderhouden, telefonisch of in het centrum.
  • Ruim 300 promotie-acties: campagnes en schoolbezoeken om te pleiten voor toelating van kinderen met een beperking – op school en in de maatschappij.