Doelstellingen

Doelstellingen

Voor verstandelijk gehandicapte kinderen zijn er weinig mogelijkheden om de beperkte capaciteiten die zij hebben goed te kunnen ontwikkelen. Daarbij komt dat deze kinderen vaak lijden aan epilepsie. Op zowel handicaps als op epilepsie rust binnen de Tanzaniaanse cultuur een taboe omdat een handicap vaak wordt gezien als een straf van God. Het gevolg hiervan is dat kinderen met handicaps uit het zicht worden gehouden van de gemeenschap waarin ze leven.

Ouders en andere familieleden van deze kinderen worden als minderwaardig beschouwd en buitengesloten. Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania te vergroten. Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond van kinderen.

0

Sibusiso doelen

Sibusiso streeft ernaar een positieve verandering teweeg te brengen in de situatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania. Dit doen we op de volgende manieren:

1

1. Aanbieden van speciaal onderwijs om veelal verborgen capaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen

Verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania worden zowel binnen de familie als in de gemeenschap waarin ze leven vaak achtergesteld. Het tekort aan aandacht en speciaal onderwijs zorgt ervoor dat verstandelijk gehandicapte kinderen een onnodig grote achterstand oplopen. In het Sibusiso Centrum wordt gekeken welke capaciteiten een kind bezit, wat het kind leuk vindt om te doen en op welke manier het kind die capaciteiten het beste kan ontwikkelen. Bij bijna alle verstandelijk gehandicapte kinderen die het centrum na een bepaalde tijd verlaten is een enorme ontwikkeling te zien.

2. Begeleiden van familieleden, in het centrum en in hun eigen sociale gemeenschap

Niet alleen de verstandelijk gehandicapte kinderen zijn achtergesteld in Tanzania, maar ook de families van deze kinderen. Bovendien zorgt de manier waarop er tegen handicaps wordt aangekeken er vaak voor dat ouders hun kinderen links laten liggen. Het begeleiden van de familie is daarom een essentieel aspect in het Sibusiso programma. Deze begeleiding bestaat uit meerdere activiteiten:

  • Het geven van aandacht en steun, iets waar tot nu toe een tekort aan is.
  • Het fungeren als een voorbeeld voor hoe je met verstandelijk gehandicapte kinderen om kunt gaan. Deze voorbeeldfunctie is in alles aanwezig, onder andere in de manier waarop je over verstandelijke handicaps praat, in de manier waarop je met verstandelijk gehandicapten omgaat en door de aandacht te vestigen op hun rechten.
  • Het bieden van onderwijs. Door middel van onderwijs kun je feitelijke kennis over de oorzaken van verstandelijke handicaps tegenover de heersende ideeën zetten. Tevens kan onderwijs ervoor zorgen dat ouders leren op welke wijze ze hun kind positief kunnen stimuleren.

3. Assisteren bij de doorverwijzing naar andere instellingen, zoals revalidatiecentra en (speciale) scholen

Het aantal mogelijkheden voor gehandicapte kinderen is in Tanzania een stuk kleiner dan in Nederland en andere westerse landen. Er zijn tot nu toe een beperkt aantal speciale scholen. Bovendien weten ouders van gehandicapte kinderen vaak niet wat hun rechten en mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld dat hun kind recht heeft op onderwijs en dus ook naar een reguliere basisschool mag. Sibusiso assisteert families bij de doorverwijzing naar de verschillende instellingen.

4. Vergroten van het netwerk tussen Sibusiso en andere (hulp)organisaties

Samenwerking met andere organisaties is essentieel voor het goed functioneren van de eigen organisatie, met name op het gebied van doorverwijzing en fondsenwerving. Momenteel zijn er goede contacten met het revalidatie centrum Monduli, met een aantal speciale scholen zoals Olkokola en Uhuru en met doctoren in het Mount Meru en het KCMC ziekenhuis. Deze bestaande contacten worden onderhouden en nieuwe contacten worden gelegd. Een voorbeeld van een nieuw netwerk is de TAMH, Tanzanian Association for Mentally Handicapped.

1

5. Vestigen van de aandacht op de situatie van verstandelijk gehandicapte kinderen

Een continu proces is het vestigen van de aandacht op de situatie van verstandelijk gehandicapte kinderen. Een belangrijke stap in dit proces is de aanwezigheid geweest van Mama Mkapa, de vrouw van de Tanzaniaanse president, tijdens de officiële opening van Sibusiso. In haar toespraak is naar voren gekomen dat er nog te weinig aandacht en voorzieningen zijn voor verstandelijk gehandicapten in Tanzania. Ze pleit ervoor dat we gezamenlijk onze krachten moeten inzetten om dit te verbeteren.

Voor de toespraak van Mama Anna Mkapa, klik hier.

 

6. Opkomen voor de rechten van verstandelijk gehandicapte kinderen

De voorgaande doelstellingen komen allemaal voort uit het basisprincipe dat verstandelijk gehandicapten dezelfde rechten hebben als elk ander mens. Sibusiso baseert zich op de UN Standard Rules, punt 25, pagina 11, waarin staat dat: 

"The principle of equalisation implies that the needs of each individual are of equal importance, that those needs must be made the basis for the planning of societies and that all resources must be employed in such a way as to ensure individual has equal opportunity for participation."

1
1