NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2022

Sibusiso voor kinderen met verstandelijke beperking in Tanzania.

Sibusiso is in 2000 opgericht door Henk en Atty Hammer-Roos. Samen werkten ze jarenlang in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen via Artsen zonder Grenzen. Na deze ervaringen wilden ze zelf een project opzetten in een ontwikkelingsland voor een kwetsbare groep kinderen die in het land zelf weinig toekomst hebben. Het project Sibusiso is gestart voor kinderen met een verstandelijke beperking in Tanzania. In de afgelopen jaren heeft Sibusiso aan ruim 5.250 kinderen in Tanzania uitzicht op een beter bestaan geboden.

Nieuws van het bestuur

‘Ieder kind is als een bloem, die tezamen van deze wereld een prachtige tuin maken’.

Deze zin past best goed bij de activiteiten en doelstellingen van Sibusiso. Het is steeds weer verrassend om te zien welke vaardigheden kinderen met een beperking kunnen ontwikkelen als ze een optimale begeleiding krijgen.

Gelukkig was de begeleiding van de kinderen en hun families het afgelopen jaar weer in volle omvang mogelijk. Mede omdat COVID in Tanzania redelijk goed onder controle is en het management en het team hun uiterste best gedaan hebben om weer een volledig programma te kunnen uitvoeren.

Casper van Kempen heeft per 1 juli de activiteiten en verantwoordelijkheden overgenomen van Sander Hammer. Casper is een ervaren internationale manager met relevante ervaring met het werken en zaken doen in verschillende Afrikaanse landen. Je kunt verder in deze nieuwsbrief kennis met hem maken.

De Sibusiso Foundation heeft het afgelopen jaar de internationale NGO status verkregen. Vervolgens heeft de Foundation een nieuw bestuur benoemd bestaande uit drie bestuursleden uit Tanzania en drie uit Nederland. Het vorige bestuur, bestaande uit betrokken moeders die een kind in Sibusiso hebben gehad, is in zijn geheel toegetreden tot de Raad van Advies. De Raad van Advies zal waardevolle adviezen geven bij de invulling van de programma’s en de begeleiding van de families.

 

Kennismaken met Casper van Kempen

Laat ik me even voorstellen, mijn naam is Casper van Kempen, en ik ben per 1 juli jl. Sander Hammer opgevolgd als directeur van Sibusiso Nederland.  In die hoedanigheid ben ik ook Executive Board Member van Sibusiso Foundation Tanzania en draag ik operationele verantwoordelijkheid voor het centrum.

Er is in het afgelopen jaar veel gebeurd bij Sibusiso. Buiten de reguliere programma’s ter ondersteuning van kinderen en hun ouders die op 100 procent capaciteit hebben gewerkt, werd dit jaar gestart met het aanbieden van trainingen aan professionals die zich met de zorg en integratie van verstandelijk gehandicapte kinderen bezig houden. Dit gebeurt in 22 regio’s van Tanzania.  

Het cursusprogramma heeft een holistische benadering door middel van trainingen over opname en integratie van verstandelijk gehandicapte kinderen in de gemeenschap, waarbij drie verschillende interventiegebieden worden gecombineerd: medische revalidatie, sociale en educatieve inclusie.

De interesse voor de cursussen bleek verrassend groot, we hadden lang niet voldoende plaatsen beschikbaar. In totaal hebben 1.149  gezondheidswerkers, leraren en maatschappelijk werkers actief op lokaal en regionaal niveau, een cursus gevolgd.  Door de grote belangstelling worden nu plannen gemaakt om een deel van de cursussen digitaal aan te bieden.  De bouw van het nieuwe trainingscentrum is gestart in juli en ligt op schema, met als opleveringsdatum april 2023.

Een programma voor achterstallig onderhoud aan gebouwen en voertuigen (vervanging) is ingezet en deels klaar. Met al deze maatregelen kijken we - met alle medewerkers - met vol vertrouwen uit naar 2023! 

In één van de volgende nieuwsbrieven gaan we de nieuwe bestuursleden van de Foundation graag aan jullie voorstellen.

Het management van Sibusiso in Arusha is versterkt met Martha Lukasi. Zij is benoemd tot General Manager Finance. Samen met Ndombellah Sikwatta, General Manager Operations, geeft zij leiding en sturing aan het centrum.

Helaas hebben we het afgelopen jaar moeten vaststellen dat de omvang van de donaties sterk is teruggelopen. Daarnaast hebben we in Arusha, in Tanzania, ook te maken met sterke kostenstijgingen en inflatie. Hierdoor hebben we dan ook kostenbesparende maatregelen, in afstemming met het management in Arusha, moeten nemen. Bij deze maatregelen hebben we gezorgd dat onze kernactiviteit, het begeleiden en ondersteunen van de kinderen en hun families, is gewaarborgd. Het komende jaar zal dan ook zeker in het teken staan van extra activiteiten van fondsenwerving. Het moge duidelijk zijn dat we meer dan ooit jullie financiële steun nodig hebben om verdere continuïteit en uitbouw van dit prachtige project te waarborgen.

Alvast hartelijke dank, ook namens de kinderen en hun families van Sibusiso, voor jullie steun. Wij wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig, voorspoedig en gezond nieuw jaar.

 

Wonderkind Janet

Janet Nicolaus is een typisch voorbeeld van waar Sibusiso voor staat: ‘Kinderen met een verstandelijke beperking helpen zichzelf te helpen’.  Janet is een van de allereerste kinderen van Sibusiso. Bij de start van het programma kon Janet zitten noch praten. Door de jaren heen heeft ze zich ontwikkeld tot een fijne, werkende vrouw waar haar familie supertrots op is. Ze heeft elke fase en elk programma bij Sibusiso doorlopen; van de 3 maanden groep naar de maandelijkse afspraken en vervolgens naar de 6 maanden groep en uiteindelijk naar het werkgelegenheidsprogramma.

Janet werkt nu twee jaar op de wasserijafdeling van Enza Zaden, een zaadproductiebedrijf.  De schoonmaaklessen van 6 maanden hebben hun vruchten afgeworpen. Ze is zelfs werknemer van de maand geworden! Haar droom is om haar alleenstaande moeder altijd het allerbeste te geven. Met hulp van de docenten heeft Janet in 2020 een stuk grond verworven en een jaar later is ze gestart met de bouw een droomhuis voor haar moeder en haarzelf. Het huis is nog niet klaar, maar ze kunnen niet wachten om het allemaal af te maken. We zijn allemaal supertrots op het doorzettingsvermogen van Janet.

 

Een nieuw kenniscentrum voor Sibusiso

Op het terrein van Sibusiso is in juli de bouw gestart van een kenniscentrum. Dit centrum heeft als doel om de opgedane ervaring en kennis van de stichting Sibusiso te delen met relevante regionale en lokale overheidsinstanties en andere organisaties in Tanzania. Daarnaast is inmiddels gebleken dat deze uitwisseling van kennis ook tot nieuwe inzichten leidt voor het team van het Sibusiso centrum. Dit verrijkt en verbetert ook de programma’s voor de kinderen van Sibusiso. Door deze aanpak kunnen organisaties die op gelijke wijze een bijdrage willen leveren aan deze hulpvraag mede helpen de actieradius te vergroten en ook kinderen die buiten het bereik van onze stichting liggen, te helpen.

Het Sibusiso complex ligt aan de voet van Mount Meru, een vulkaan ten westen van de hoogste berg van Afrika: de Kilimanjaro. In het kenniscentrum worden trainingen gegeven aan lokale en regionale leerkrachten, sociaal werkers en fysiotherapeuten, om kinderen met een verstandelijke beperking, en hun ouders, het beste te ondersteunen.

Aansluiten bij lokale tradities

Sibusiso vindt het belangrijk dat dit centrum past binnen de Tanzaniaanse situatie en aansluit bij de tradities en daarbij horende bouwwijzen. Een lokale aannemer realiseert daarom het ontwerp van LIAG Architecten en Bouwadviseurs.  Daarbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en lokaal aanwezige grondstoffen. In het ontwerp wordt ook rekening gehouden met de Tanzaniaanse cultuur. Buitenonderwijs is daar een voorbeeld van: in de schaduw van de bomen, met ondertussen een adembenemend uitzicht door de open, en toch beschutte opzet, van het complex.

Klimaat is ook een belangrijk punt van aandacht tijdens het bouwproces. Het ruime overstek van het dak creëert schaduw en houdt de gevel droog bij regen. Een natuurlijk en efficiënt ventilatiesysteem zorgt voor aangename temperaturen binnen.

 

Financieel ondersteunen van Sibusiso

Wij hebben uw bijdrage hard nodig om de activiteiten van Sibusiso Foundation voort te zetten. U kunt dat doen door:

  • Eenmalig een bedrag over te maken op onze bankrekening;
  • Regelmatig iets aan ons over te maken door uw bank een opdracht tot periodieke overboeking te geven. Zo’n opdracht kunt u zelf intrekken op het moment dat u wilt;
  • U kunt ons machtigen om één keer per kwartaal, halfjaar of jaar een bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U kunt het machtigingsformulier aanvragen op onze website.

Ons (IBAN) bankrekeningnummer is: NL73 RABO 0385812167 ten name van Stichting Sibusiso. Als u vragen hebt kunt u contact opnemen met onze penningmeester Leo Wortel via @email of 015-3108541

Tot slot

Wij zijn heel blij en dankbaar voor uw betrokkenheid en steun bij Sibusiso, in welke vorm dan ook. Lees al ons nieuws op de website: www.sibusiso.nl  Voor meer informatie of bij vragen kunt u ons bereiken via @email