Onze nieuwe website is life! We zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren. Op deze manier willen we u blijven informeren over alle activiteiten van Sibusiso in Tanzania.

Mocht u op onze nieuwe website nog onvolkomenheden tegenkomen, informeer ons hierover dan passen we het zo snel mogelijk aan waardoor we met elkaar onze mooie nieuwe website kunnen optimaliseren.

Dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.