Schenkingen en nalatenschap

Schenkingen en nalatenschap

Stichting Sibusiso is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI, wat inhoudt dat wij als organisatie een ‘Algemeen Nut Beogende instelling’ zijn. Uw schenking aan Sibusiso is daarom doorgaans aftrekbaar van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. 

0

Periodieke Schenkingen

Wanneer u de Stichting Sibusiso een aantal jaren achtereen wilt steunen is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer “gewone” giften. Voor periodieke schenkingen gelden namelijk geen minima of maxima; de schenking is volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De door de fiscus hieraan verbonden voorwaarden zijn:

  • de verplichting tot schenking dient in een akte van schenking te worden vastgelegd.
    Met ingang van 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer vereist en volstaat een onderhandse akte. Klik op deze link voor deze akte (periodiek schenkingsovereenkomst formulier).
  • u verplicht zich om minstens vijf jaar achtereen jaarlijks een vast bedrag te schenken.

 

Voorbeeld:
U laat in een akte van schenking vastleggen dat u vijf achtereenvolgende jaren € 300 per jaar schenkt. Uw jaarinkomen bedraagt € 40.000.
Bij een jaarlijkse “gewone” gift van € 300 zou de gift niet aftrekbaar zijn (€ 300 is minder dan 1% van € 40.000). Nu de verplichting om gedurende vijf jaar een bedrag van € 300 te schenken is vastgelegd in een akte van schenking, mag u gedurende vijf jaar jaarlijks een bedrag van € 300 aftrekken van uw inkomen. Het belastingtarief over de top van uw inkomen bedraagt 42%. Met een aftrekpost van € 300 betekent dit dat u jaarlijks 42% van €300 (= €126) minder belasting betaalt. Per saldo kost de schenking u dus € 174 (€ 300 minus € 126) per jaar.
Periodieke schenkingen zijn afhankelijk van het leven van de schenker. Als de schenker mocht overlijden voordat alle jaarlijkse termijnen zijn betaald, dan vervalt automatisch de periodieke schenking aan het goede doel.


Tarieven Inkomstenbelasting 2014 – Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
 

Belastbaar inkomen meer dan (€/jaar) doch niet meer dan (€/jaar) Belastingtarief, incl. premies volksverzekeringen (niet AOW gerechtigd)  Belastingtarief, incl. premies volksverzekeringen (AOW-gerechtigd)
0 19.882 36,5% 18,6%
19.883 33.589 42,0% 24,1%
33.590 57.585 42,0% 42%
vanaf 57.586   52,0% 52%

 
 

Voorbeeld Fiscaal Voordeel Periodieke Schenkingen
(Jaarinkomen € 40.000 – Giftendrempel € 400 – Belastingtarief 42%)
  Schenking zonder akte Schenking met akte
Jaarlijkse bijdrage aan Stichting Sibusiso € 348 € 600
Teruggave belasting € 0 € 252
Uw netto bijdrage € 348 € 348


 

Schenkingen door bedrijven


Maatschappelijk verantwoord ondernemen, je hoort er tegenwoordig veel over. Klanten letten op uw MVO-activiteiten en ook uw medewerkers. Voor bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt. Steun van bedrijven is bijzonder belangrijk. U kunt als bedrijf een eenmalige of regelmatige schenking doen. Per jaar kunt u maximaal €100.000,- in aftrek brengen en het totaal aftrekbare bedrag is maximaal 50% van uw winst. 

 

Nalatenschap


Mensen die bij de notaris een testament opmaken, hebben vaak uiteenlopende wensen. Sommige verdelen hun erfenis onder hun familie en geven een legaat aan één of meer goede doelen. Het komt ook voor dat een goed doel benoemd wordt tot erfgenaam. Dat betekent dat het goede doel in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. 
Wilt u Stichting Sibusiso na uw overlijden gedenken, dan kunt u dit in een testament laten vastleggen. Het is prettig om te weten dat uw bezit na uw dood naar een bestemming gaat die bij uw persoonlijke opvattingen past. Hoe u dit wilt doen, via een legaat of erfstelling, kunt u zelf bepalen. Een legaat is een duidelijk omschreven goed of een bepaald geldbedrag dat u aan iemand nalaat. Een erfgenaam of de erfgenamen van iemand die overlijdt krijgt (krijgen) de resterende erfenis. Over het ontvangen legaat of erfenis is Sibusiso vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw volledige schenking komt dus toe aan de kinderen in Tanzania.

 

RSIN / AMBI nummer

808778961

1

Dank u voor uw donatie.

0
1